×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะช้าง

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
15.01.2017 Cost Controller Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.01.2017 Account Payable   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
13.01.2017 Restaurant Cashier (แคชเชียร์ห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
13.01.2017 Accounting Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.01.2017 Graphic Design with Photographer task   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.01.2017 Gardener Supervisor   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.01.2017 Assistant Spa Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.01.2017 Income Auditor   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.01.2017 Head Bartender (หัวหน้าบาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.01.2017 Spa Therapist   
[3 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.01.2017 Account Receiveable Officer   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.01.2017 Information Technology   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
28.12.2016 Health Resort Manager   
[1 อัตรา] The Spa Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]

1