×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะกูด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
20.01.2017 Food & Beverage Director   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.01.2017 Assistant Executive Housekeeper   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.01.2017 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.01.2017 Activity Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.01.2017 Geust Service Agent   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.01.2017 Spa Manager (ผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.01.2017 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2017 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2017 Butler   
[2 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2017 Chef de Partie (Western food)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2017 Chef de Partie ( Bakery & Pastry )   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2017 Head Butler   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2017 Chef de Partie (Thai food)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]

1