×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
29.11.2015 Commis I - Thai Kitchen (Spice Market   
[1 อัตรา] Anantara Siam - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
29.11.2015 Assistant Banquet Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] Anantara Siam - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
29.11.2015 Cook - Main Kitchen (Temporary)   
[1 อัตรา] Anantara Siam - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
29.11.2015 Guest Service Officer (GSO)   
[1 อัตรา] Anantara Siam - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
29.11.2015 Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)   
[2 อัตรา] Anantara Siam - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
29.11.2015 Commis I - Bakery Kitchen   
[1 อัตรา] Anantara Siam - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
29.11.2015 F&B Server (Madison, Biscotti, Lobby, Shintaro)   
[7 อัตรา] Anantara Siam - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
29.11.2015 Telephone Operator (พนักงานรับโทรศัพท์)   
[1 อัตรา] Anantara Siam - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
29.11.2015 Florist (พนักงานจัดดอกไม้)   
[1 อัตรา] Anantara Siam - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
29.11.2015 Guest Service Supervisor - Japanese   
[1 อัตรา] Anantara Siam - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
29.11.2015 Thai Chef (Head Chef of Thai Kitchen)   
[1 อัตรา] Anantara Siam - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
29.11.2015 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[หลายอัตรา] Anantara Siam - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
29.11.2015 พนักงานรายวันแผนก Bakery และแผนก Banquet...   
[1 อัตรา] Anantara Siam - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
29.11.2015 พนักงานรายวัน (ชาย) แผนกแม่บ้าน...   
[1 อัตรา] Anantara Siam - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
28.11.2015 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Park Srinakarin - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
28.11.2015 Cook (กุ๊ก)   
[1 อัตรา] Park Srinakarin - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
28.11.2015 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Park Srinakarin - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
28.11.2015 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Park Srinakarin - [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
28.11.2015 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] ROOM AT THE MOON - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
28.11.2015 Assistant Reservation Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจองห้องพัก)   
[1 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
28.11.2015 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[หลายอัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ ]
28.11.2015 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[2 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
28.11.2015 Corporates Sales Manager   
[2 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
28.11.2015 Room boy/Room Maid   
[1 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
28.11.2015 Accounting officer   
[1 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
28.11.2015 Chef de Parties(Hot Kitchen)   
[1 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
28.11.2015 Waiter/Waitress( ถนัดภาษาจีนมีค่าภาษาเพิ่ม)...   
[2 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
28.11.2015 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
28.11.2015 Guest Service Agent (สื่อสารภาษาจีนได้-มีค่าภาษาเพิ่มให้)...   
[2 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
28.11.2015 Reservation Manager   
[1 อัตรา] Cinnamon Residence - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]