×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง
19.12.2014 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
Bliston Property Management - [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 Room Maid   
Bliston Property Management - [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
Bliston Property Management - [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)   
Bliston Property Management - [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
Bliston Property Management - [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
Bliston Property Management - [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
Bliston Property Management - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
19.12.2014 Resident Manager (ผู้จัดการด้านห้องพัก)   
Bliston Property Management - [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 Marketing Communications Manager   
Bliston Property Management - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
19.12.2014 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
Bliston Property Management - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
19.12.2014 Technician (ช่างเทคนิค)   
Bliston Property Management - [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 Operation Manager   
Bliston Property Management - [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 Housekeeping Supervisor   
Bliston Property Management - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
19.12.2014 Accounting Manager   
Swissôtel Nai Lert Park Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
19.12.2014 Receiving Officer   
Swissôtel Nai Lert Park Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
19.12.2014 Demi Chef De Partie - Western   
Swissôtel Nai Lert Park Bangkok- [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 Steward (Temporary)   
Swissôtel Nai Lert Park Bangkok- [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 ช่างสี   
Swissôtel Nai Lert Park Bangkok- [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 Commis II - Chinese Kitchen   
Swissôtel Nai Lert Park Bangkok- [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 Commis II - Bakery   
Swissôtel Nai Lert Park Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
19.12.2014 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
Swissôtel Nai Lert Park Bangkok- [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 Night Receptionist   
Swissôtel Nai Lert Park Bangkok- [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 ช่างไฟฟ้า   
Swissôtel Nai Lert Park Bangkok- [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 Waiter - Banquet   
Swissôtel Nai Lert Park Bangkok- [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 Bartender /Server - Pool Bar   
Swissôtel Nai Lert Park Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
19.12.2014 Public Area Attendant/Houseman   
Swissôtel Nai Lert Park Bangkok- [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 Therapist - (Temporary)   
Swissôtel Nai Lert Park Bangkok- [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 AV Technician   
Swissôtel Nai Lert Park Bangkok- [ กรุงเทพ ]
19.12.2014 Laundry Attendant - Checker   
Swissôtel Nai Lert Park Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
19.12.2014 Night Manager   
Swissôtel Nai Lert Park Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]