×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

23.09.2014 Comiss II   
Mac Boutique Suites Hotel- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Comiss I   
Mac Boutique Suites Hotel- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Room Maid @ Triple Two Silom (ด่วนมาก)   
Narai Hospitality Group- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Housekeeping Supervisor @ Amanta Ratchada   
Narai Hospitality Group- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
The Davis Bangkok Boutique Collection- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Front Office Supervisor   
Galleria10 Bangkok - [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Technician (ช่างเทคนิค)   
Galleria10 Bangkok - [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Accounting officer   
iCheck Inn Hotel Group- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Guest Service Agent (GSA)   
iCheck Inn Hotel Group- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Guest Service Supervisor   
iCheck Inn Hotel Group- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Waiter & Waitress (kingston Suit)   
Kingston Holdings Company - [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Room Boy & Room Maid (Royal President)   
Kingston Holdings Company - [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Waiter & Waitress (Royal President)   
Kingston Holdings Company - [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 reservation officer (Royal President)   
Kingston Holdings Company - [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Guest Service Agent (Royal President)   
Kingston Holdings Company - [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Corporates Sales Manager   
Majestic Grande Sukhumvit Hotel- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Sales coordinator( Royal President)   
Kingston Holdings Company - [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 F&B Administrative Executive   
SIVATEL BANGKOK- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
SIVATEL BANGKOK- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Food & Beverage   
SIVATEL BANGKOK- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Security Officer   
SIVATEL BANGKOK- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Guest Service Officer (GSO)   
SIVATEL BANGKOK- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
SIVATEL BANGKOK- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Store Officer   
SIVATEL BANGKOK- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Waiter / Waitress @ Triple Two Silom   
Narai Hospitality Group- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Comiss III   
Narai Hospitality Group- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Technician (ช่างเทคนิค)   
The Davis Bangkok Boutique Collection- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Security Officer   
The Davis Bangkok Boutique Collection- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Guest Service Agent (GSA)   
The Davis Bangkok Boutique Collection- [ กรุงเทพ ]
register
23.09.2014 Store & Receiving Officer   
U Sathorn Bangkok- [ กรุงเทพ ]
register