×
×
×
×

งานโรงแรมเชียงราย


 
19.01.2017 Sales ประจำ อ.เชียงของ จ.เชียงราย...   
[1 อัตรา] บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - [ เชียงราย ]
19.01.2017 Accounting Officer (พนักงานแผนกบัญชี)...   
[1 อัตรา] บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - [ เชียงราย ]
13.01.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort & Spa - [ เชียงราย ]
13.01.2017 Sous Chef   
[1 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort & Spa - [ เชียงราย ]
13.01.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort & Spa - [ เชียงราย ]
13.01.2017 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort & Spa - [ เชียงราย ]
13.01.2017 Commis III   
[2 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort & Spa - [ เชียงราย ]
13.01.2017 Chief Account   
[1 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort & Spa - [ เชียงราย ]
13.01.2017 Hot Kitchen Chef de Partie   
[1 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort & Spa - [ เชียงราย ]
13.01.2017 Night Manager   
[1 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort & Spa - [ เชียงราย ]
13.01.2017 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[2 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort & Spa - [ เชียงราย ]
10.01.2017 FRONT OFFICE (พนักงานต้อนรับ) ประจำ เชียงของ จ.เชียงราย...   
[5 อัตรา] บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - [ เชียงราย ]
05.01.2017 Front Office Manager [ผู้จัดการแผนกต้อนรับ] ประจำ อ.เชียง...   
[1 อัตรา] บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - [ เชียงราย ]
05.01.2017 Guest Service Attendance ประจำ อ.เชียงของ จ.เชียงราย...   
[1 อัตรา] บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - [ เชียงราย ]
05.01.2017 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ ประจำ จ.เชียงราย ...   
[1 อัตรา] บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - [ เชียงราย ]

1