แจ้งหยุดทำการในส่วนของออฟฟิศ เนื่องในวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา
ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 2558 และเปิดทำการในวันที่ 3 ส.ค. 2558 ขออภัยในความไม่สะดวก
×
×
×
×

งานโรงแรมพิษณุโลก

ผู้หางานมากกว่า  122  คน
กำลังมองหางาน พิษณุโลก