×
×
×
×

งานโรงแรมพิษณุโลก


 
28.05.2016 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ พิษณุโลก - [ พิษณุโลก ]
28.05.2016 Hostesses   
[1 อัตรา] โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ พิษณุโลก - [ พิษณุโลก ]
28.05.2016 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ พิษณุโลก - [ พิษณุโลก ]
28.05.2016 นักร้อง   
[1 อัตรา] โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ พิษณุโลก - [ พิษณุโลก ]
28.05.2016 Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ พิษณุโลก - [ พิษณุโลก ]
28.05.2016 Public Relations Staff (พนักงานประชาสัมพันธ์)   
[1 อัตรา] โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ พิษณุโลก - [ พิษณุโลก ]
28.05.2016 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ พิษณุโลก - [ พิษณุโลก ]
28.05.2016 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ พิษณุโลก - [ พิษณุโลก ]
28.05.2016 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ พิษณุโลก - [ พิษณุโลก ]

1
ผู้หางานมากกว่า  150  คน
กำลังมองหางาน พิษณุโลก