×
×
×

งานโรงแรมเชียงใหม่

05.09.2014 พนักงานบัญชี/การเงิน(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
register
05.09.2014 พนักงานต้อนรับ/Reception(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
register
05.09.2014 หัวหน้าแม่บ้าน(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
register
05.09.2014 แม่บ้าน(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
register
05.09.2014 พนักงานช่างอาคาร(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
register
05.09.2014 Hotel Manager (ผู้จัดการโรงแรม)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
register
22.08.2014 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ เชียงใหม่ ]
register
20.08.2014 Hotel Manager - Chiang Mai Province   
sala rattanakosin Bangkok - [ เชียงใหม่ ]
register
19.08.2014 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ เชียงใหม่ ]
register
19.08.2014 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ เชียงใหม่ ]
register

1