×
×
×
×

งานโรงแรมเชียงใหม่


 
22.05.2015 GSA : Night Shift (De Naga - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
22.05.2015 Spa Therapist (De Naga - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
22.05.2015 Human Resources Manager (De Naga - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
22.05.2015 F&B Shift Station (De Naga - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
14.05.2015 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] Zensala Boutique Hotel and Spa - [ เชียงใหม่ ]
14.05.2015 พนักงานช่างอาคาร(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)...   
[1 อัตรา] Zensala Boutique Hotel and Spa - [ เชียงใหม่ ]
14.05.2015 แม่บ้าน(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)...   
[3 อัตรา] Zensala Boutique Hotel and Spa - [ เชียงใหม่ ]
14.05.2015 หัวหน้าแม่บ้าน(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)...   
[1 อัตรา] Zensala Boutique Hotel and Spa - [ เชียงใหม่ ]
23.03.2015 รับสมัครพนักงานครัว Demi / Commis และผู้ช่วยกุ๊ก จำนวนมา...   
[หลายอัตรา] Wine Connection - [ เชียงใหม่ ]

1