×
×
×

งานโรงแรมเชียงใหม่

27.02.2015 Human Resources Manager (DEN)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ เชียงใหม่ ]
27.02.2015 Guest Service Agent (DEN)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ เชียงใหม่ ]
27.02.2015 Cook (DEN)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ เชียงใหม่ ]
27.02.2015 Spa Receptionist (DEN)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ เชียงใหม่ ]
27.02.2015 Executive Chef (DEN)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ เชียงใหม่ ]
25.02.2015 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
โรงแรมสิงหมนตรา- [ เชียงใหม่ ]
21.02.2015 Accounting officer   
โรงแรมสิงหมนตรา- [ เชียงใหม่ ]
13.02.2015 Driver (พนักงานขับรถ)   
โรงแรมสิงหมนตรา- [ เชียงใหม่ ]
04.02.2015 Tour Coordinators (พนักงานประสานงานทัวร์)   
โรงแรมสิงหมนตรา- [ เชียงใหม่ ]
04.02.2015 Captain   
โรงแรมสิงหมนตรา- [ เชียงใหม่ ]
04.02.2015 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
โรงแรมสิงหมนตรา- [ เชียงใหม่ ]
04.02.2015 Cook (กุ๊ก)   
โรงแรมสิงหมนตรา- [ เชียงใหม่ ]
04.02.2015 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
The Grand Sathorn- [ เชียงใหม่ ]
27.01.2015 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
หจก. เฮือนสุนทรี เวชานนท์- [ เชียงใหม่ ]
23.01.2015 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
23.01.2015 แม่บ้าน(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
23.01.2015 หัวหน้าแม่บ้าน(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
23.01.2015 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
23.01.2015 พนักงานต้อนรับ/Reception(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
23.01.2015 พนักงานช่างอาคาร(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
23.01.2015 Hotel Manager (ผู้จัดการโรงแรม)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]

1