×
×
×
×

งานโรงแรมเชียงใหม่


 
09.02.2016 Sous Chef   
[1 อัตรา] SilverNeedle Hospitality (Thailand) Co., Ltd. - [ เชียงใหม่ ]
09.02.2016 Financial Controller   
[1 อัตรา] SilverNeedle Hospitality (Thailand) Co., Ltd. - [ เชียงใหม่ ]
09.02.2016 Chef de Partie : Western (Vivo Bene Village - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
09.02.2016 Room Attendant (Vivo Bene - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
09.02.2016 GSA (Vivo Bene Village - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
09.02.2016 Licensed Nurse (Vivo Bene - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
09.02.2016 Account Paybale (Vivo Bene Village - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
09.02.2016 Chief Accountant (Vivo Bene Village - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
09.02.2016 Nurse Aid : Temporary and Part-time (Vivo Bene - Chiamg M...   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
09.02.2016 Front Office Manager (De Naga - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
09.02.2016 Reservation Officer (De Naga - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
09.02.2016 GSA : Chinese Speaking (De Naga - Chiang Mai)   
[2 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
09.02.2016 Spa Manager (De Naga - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
09.02.2016 Chef de Partie : Bakery (De Naga - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
09.02.2016 Waiter / Waitress (Vivo Bene Village - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
09.02.2016 EAM : Executive Assistant Manager (Vivo Bene - Chiang Mai...   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]

1