×
×
×
×

งานโรงแรมเชียงใหม่


 
26.05.2016 THERAPIST [พนักงานนวด] (DE NA GA Resort- Chiang Mai)...   
[2 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
26.05.2016 SPA MANAGER (DE NA GA Resort- Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
26.05.2016 ROOM BOY (DE NA GA Resort - Chiang Mai)   
[4 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
26.05.2016 HUMAN RESOURCE MANAGER (Vivo Bene - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
26.05.2016 Chef de Partie : Western (Vivo Bene - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
26.05.2016 Commis : Western (Vivo Bene - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
26.05.2016 Asst. Sales & Marketing (Vivo Bene - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
26.05.2016 Nurse Aid : Temporary and Part-time (Vivo Bene - Chiang M...   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
25.05.2016 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] iCheck inn Hotels and Resorts - [ เชียงใหม่ ]
13.05.2016 สาขา Central Festival Cheing Mai รับสมัคร Demi Chef ประจำ...   
[1 อัตรา] Wine Connection Thailand - [ เชียงใหม่ ]

1
ผู้หางานมากกว่า  2,047  คน
กำลังมองหางาน เชียงใหม่