×
×
×
×

งานโรงแรมเชียงใหม่


 
27.04.2015 F&B Shift Station (DEN - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
27.04.2015 Spa Receptionist (DEN - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
27.04.2015 GSA : Night Shift (DEN - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
23.04.2015 Executive Chef   
[1 อัตรา] SilverNeedle Hospitality (Thailand) Co., Ltd. - [ เชียงใหม่ ]
23.04.2015 Executive Housekeeper (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] SilverNeedle Hospitality (Thailand) Co., Ltd. - [ เชียงใหม่ ]
23.04.2015 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] SilverNeedle Hospitality (Thailand) Co., Ltd. - [ เชียงใหม่ ]
23.04.2015 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] SilverNeedle Hospitality (Thailand) Co., Ltd. - [ เชียงใหม่ ]
23.04.2015 Financial Controller   
[1 อัตรา] SilverNeedle Hospitality (Thailand) Co., Ltd. - [ เชียงใหม่ ]
23.03.2015 รับสมัครพนักงานครัว Demi / Commis และผู้ช่วยกุ๊ก จำนวนมา...   
[หลายอัตรา] Wine Connection - [ เชียงใหม่ ]

1