×
×
×

งานโรงแรมเชียงใหม่

23.01.2015 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
23.01.2015 แม่บ้าน(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
23.01.2015 หัวหน้าแม่บ้าน(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
23.01.2015 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
23.01.2015 พนักงานต้อนรับ/Reception(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
23.01.2015 พนักงานช่างอาคาร(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
23.01.2015 Hotel Manager (ผู้จัดการโรงแรม)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
22.01.2015 Cook (DEN)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ เชียงใหม่ ]
22.01.2015 Guest Service Agent (DEN)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ เชียงใหม่ ]

1
ผู้หางานมากกว่า  1,705  คน
กำลังมองหางานที่  เชียงใหม่