×
×
×

งานโรงแรมเชียงใหม่

17.12.2014 Bell Man / Driver (DEN)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ เชียงใหม่ ]
17.12.2014 Cook (DEN)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ เชียงใหม่ ]
17.12.2014 Executive Chef (DEN)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ เชียงใหม่ ]
12.12.2014 พนักงานช่างอาคาร(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
12.12.2014 พนักงานต้อนรับ/Reception(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
08.12.2014 หัวหน้าแม่บ้าน(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
28.11.2014 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
28.11.2014 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
28.11.2014 แม่บ้าน(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
12.11.2014 พนักงานบัญชี/การเงิน(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
10.11.2014 Engineer Officer (ช่าง)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ เชียงใหม่ ]
30.09.2014 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
Panviman Group of Resorts- [ เชียงใหม่ ]
30.09.2014 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
Panviman Group of Resorts- [ เชียงใหม่ ]

1