×
×
×
×

งานโรงแรมเชียงใหม่

27.03.2015 Demi Chef : Bakery (DEN)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
27.03.2015 Assistant Spa Manager (DEN)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
27.03.2015 Spa Therapist (DEN)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
27.03.2015 ด่วนสาขาเชียงใหม่!!! พนักงานขายร้านไวน์สาขาCentral Festiv...   
[1 อัตรา] Wine Connection - [ เชียงใหม่ ]
26.03.2015 **ร้าน Wineconnection สาขาเซ็นทรัล เฟสติเวิลด์ เชียงใหม่...   
[2 อัตรา] Wine Connection - [ เชียงใหม่ ]
23.03.2015 รับสมัครพนักงานครัว Demi / Commis และผู้ช่วยกุ๊ก จำนวนมา...   
[หลายอัตรา] Wine Connection - [ เชียงใหม่ ]
21.03.2015 Night Receptionist   
[1 อัตรา] Siripanna Villa Resort & Spa Chiangmai - [ เชียงใหม่ ]
21.03.2015 Room Divisions Manager   
[1 อัตรา] Siripanna Villa Resort & Spa Chiangmai - [ เชียงใหม่ ]
21.03.2015 Financial Controller   
[1 อัตรา] Siripanna Villa Resort & Spa Chiangmai - [ เชียงใหม่ ]
06.03.2015 Cook (กุ๊ก)   
[1 อัตรา] โรงแรมสิงหมนตรา - [ เชียงใหม่ ]
06.03.2015 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] โรงแรมสิงหมนตรา - [ เชียงใหม่ ]
06.03.2015 Captain   
[1 อัตรา] โรงแรมสิงหมนตรา - [ เชียงใหม่ ]
06.03.2015 Tour Coordinators (พนักงานประสานงานทัวร์)   
[1 อัตรา] โรงแรมสิงหมนตรา - [ เชียงใหม่ ]
04.03.2015 Room Boy   
[1 อัตรา] โรงแรมสิงหมนตรา - [ เชียงใหม่ ]

1
ผู้หางานมากกว่า  1,894  คน
กำลังมองหางานที่  เชียงใหม่