×
×
×
×

งานโรงแรมเชียงใหม่


 
04.08.2015 Human Resources Manager (De Naga - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
04.08.2015 Chief Engineer (De Naga Hotel - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
04.08.2015 Executive Chef (De Naga - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
04.08.2015 Restaurant Manager (De Naga - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
12.06.2015 หัวหน้าแม่บ้าน(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)...   
[1 อัตรา] Zensala Boutique Hotel and Spa - [ เชียงใหม่ ]
10.06.2015 พนักงานบัญชี/การเงิน(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)...   
[1 อัตรา] Zensala Boutique Hotel and Spa - [ เชียงใหม่ ]
10.06.2015 Hotel Manager (ผู้จัดการโรงแรม)   
[1 อัตรา] Zensala Boutique Hotel and Spa - [ เชียงใหม่ ]
10.06.2015 พนักงานต้อนรับ/Reception(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)...   
[1 อัตรา] Zensala Boutique Hotel and Spa - [ เชียงใหม่ ]
10.06.2015 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Zensala Boutique Hotel and Spa - [ เชียงใหม่ ]
10.06.2015 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Zensala Boutique Hotel and Spa - [ เชียงใหม่ ]
10.06.2015 แม่บ้าน(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)...   
[3 อัตรา] Zensala Boutique Hotel and Spa - [ เชียงใหม่ ]
10.06.2015 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] Zensala Boutique Hotel and Spa - [ เชียงใหม่ ]
10.06.2015 พนักงานช่างอาคาร(ประจำโรงแรมที่เชียงใหม่)...   
[1 อัตรา] Zensala Boutique Hotel and Spa - [ เชียงใหม่ ]

1