×
×
×
×

งานโรงแรมเชียงใหม่


 
28.06.2016 Chef de Partie : Western (Vivo Bene - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
28.06.2016 Commis : Western (Vivo Bene - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
28.06.2016 Asst. Sales & Marketing (Vivo Bene - Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
28.06.2016 Nurse Aid : Temporary and Part-time (Vivo Bene - Chiang M...   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
28.06.2016 SPA MANAGER (DE NA GA Resort- Chiang Mai)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
28.06.2016 THERAPIST [พนักงานนวด] (DE NA GA Resort- Chiang Mai)...   
[2 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เชียงใหม่ ]
08.06.2016 Executive Housekeeper (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Portofino Chiangmai - [ เชียงใหม่ ]
08.06.2016 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Portofino Chiangmai - [ เชียงใหม่ ]
08.06.2016 Sales and Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Portofino Chiangmai - [ เชียงใหม่ ]
08.06.2016 Executive Chef   
[1 อัตรา] Portofino Chiangmai - [ เชียงใหม่ ]
08.06.2016 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Portofino Chiangmai - [ เชียงใหม่ ]
08.06.2016 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Portofino Chiangmai - [ เชียงใหม่ ]
08.06.2016 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Portofino Chiangmai - [ เชียงใหม่ ]
08.06.2016 Financial Controller   
[1 อัตรา] Portofino Chiangmai - [ เชียงใหม่ ]

1