×
×
×
×

งานโรงแรมขอนแก่น


 
04.02.2016 Cashier (แคชเชียร์ทั่วไป)   
[1 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd - [ ขอนแก่น ]
04.02.2016 Accounting officer   
[1 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd - [ ขอนแก่น ]
04.02.2016 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd - [ ขอนแก่น ]
04.02.2016 F&B Manager   
[1 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd - [ ขอนแก่น ]
04.02.2016 Executive Chef   
[1 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd - [ ขอนแก่น ]

1