หจก.โฮเทลจ๊อบ (www.hoteljob.in.th) ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์แฟ็กซ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป » รายละเอียด คลิก «
×
×
×
×

งานโรงแรมขอนแก่น


 
14.08.2015 F&B Manager   
[1 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd - [ ขอนแก่น ]
14.08.2015 Executive Chef   
[1 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd - [ ขอนแก่น ]

1