×
×
×
×

งานโรงแรมกาญจนบุรี


 
17.01.2017 Banquet Manager (ผู้จัดการจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] Mida Dhavaravati Grande Hotel Nakhon Pathom - [ กาญจนบุรี ]
17.01.2017 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Mida Dhavaravati Grande Hotel Nakhon Pathom - [ กาญจนบุรี ]
12.01.2017 Chief Account /Accounting Manager   
[1 อัตรา] X2 River Kwai Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
12.01.2017 Accounting officer   
[1 อัตรา] X2 River Kwai Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
11.01.2017 ็HR Superviosr   
[1 อัตรา] Mida Dhavaravati Grande Hotel Nakhon Pathom - [ กาญจนบุรี ]
10.01.2017 Local Sales   
[1 อัตรา] Felix River Kwai Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
09.01.2017 Customer Relation Officer   
[1 อัตรา] Felix River Kwai Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
09.01.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Felix River Kwai Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
09.01.2017 Training Manager   
[1 อัตรา] Felix River Kwai Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
09.01.2017 Housekeeping Supervisor   
[4 อัตรา] Felix River Kwai Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
09.01.2017 Executive Secretary to the General Manager   
[1 อัตรา] Felix River Kwai Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
09.01.2017 Bartender Supervisor   
[1 อัตรา] Felix River Kwai Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
05.01.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] X2 River Kwai Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
05.01.2017 Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] X2 River Kwai Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]

1