×
×
×
×

งานโรงแรมภูเก็ต

01.04.2015 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[2 อัตรา] The Gallery - [ ภูเก็ต ]
01.04.2015 Room Maid   
[2 อัตรา] The Gallery - [ ภูเก็ต ]
01.04.2015 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] The Gallery - [ ภูเก็ต ]
01.04.2015 Executive Chef (HMT)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ภูเก็ต ]
01.04.2015 Waitress (BOR)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
01.04.2015 Guest Service Agent (BOR)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
01.04.2015 General Technician (BOR)   
[2 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
01.04.2015 Night GSA (BOR)   
[2 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
01.04.2015 Engineer Supervisor (BOR)   
[2 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
01.04.2015 HR Manager (BOR)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
01.04.2015 Driver (BOR)   
[2 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
01.04.2015 Restaurant Manager (BOR)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
01.04.2015 F&B Manager (BOR)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
01.04.2015 Housekeeping Officer (BOR)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
26.02.2015 Branch Manager Phuket - Based in Phuket   
[1 อัตรา] Wine Connection - [ ภูเก็ต ]

1
ผู้หางานมากกว่า  2,662  คน
กำลังมองหางานที่  ภูเก็ต