×
×
×
×

งานโรงแรมภูเก็ต


 
25.04.2015 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] The Gallery - [ ภูเก็ต ]
25.04.2015 Room Maid   
[2 อัตรา] The Gallery - [ ภูเก็ต ]
25.04.2015 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[2 อัตรา] The Gallery - [ ภูเก็ต ]
24.04.2015 Housekeeping Officer (BOR - Patong)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
24.04.2015 F&B Manager (BOR - Patong)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
24.04.2015 Restaurant Manager (BOR - Patong)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
24.04.2015 Driver (BOR - Patong)   
[2 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
24.04.2015 HR Manager (BOR - Patong)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
24.04.2015 Engineer Supervisor (BOR - Patong)   
[2 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
24.04.2015 Night GSA (BOR - Patong)   
[2 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
24.04.2015 General Technician (BOR - Patong)   
[2 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
24.04.2015 Guest Service Agent (BOR - Patong)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
24.04.2015 Waitress (BOR - Patong)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
24.04.2015 Executive Chef (HMT - Phuket)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ภูเก็ต ]
16.04.2015 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Compass Hospitality - [ ป่าตอง ]
26.02.2015 Branch Manager Phuket - Based in Phuket   
[1 อัตรา] Wine Connection - [ ภูเก็ต ]

1