×
×
×
×

งานโรงแรมภูเก็ต


 
14.02.2016 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[2 อัตรา] The Gallery - [ ภูเก็ต ]
14.02.2016 Room Maid   
[2 อัตรา] The Gallery - [ ภูเก็ต ]
14.02.2016 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] The Gallery - [ ภูเก็ต ]
12.02.2016 Room Maid (Sea Sun Sand Resort & Spa - Phuket)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
12.02.2016 GRO (Sea Sun Sand Resort & Spa - Phuket)   
[2 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
12.02.2016 GRO Supervisor - Sea Sun Sand Resort & Spa - Phuket   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
12.02.2016 Steward Supervisor (Sea Sun Sand Resort & Spa - Phuke...   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
12.02.2016 Reservation Officer (Sea Sun Sand Resort & Spa - Phuk...   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
11.02.2016 Guest Service Agent (GSA)   
[หลายอัตรา] iCheck inn Hotels and Resorts - [ ป่าตอง ]
08.02.2016 Night Receptionist   
[1 อัตรา] Pacific Club Resort - [ กะรน ]
08.02.2016 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] Pacific Club Resort - [ กะรน ]
05.02.2016 บาริสต้า (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
05.02.2016 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
05.02.2016 รูมบอย (โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[3 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
05.02.2016 หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
05.02.2016 พนักงานขับรถ (โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต )...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
05.02.2016 Spa MGR. Supervisor (โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
05.02.2016 พนักงานนวดสปา (โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
05.02.2016 กุ๊กเบเกอรี่ (โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
05.02.2016 กุ๊กอาหารยุโรป (โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
05.02.2016 Restaurant Manager (โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
05.02.2016 Foob & Beverage Manager (โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
05.02.2016 ฟลอร์ซุปเปอร์ไวเซอร์ (โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
05.02.2016 Assistant Executive House Keeping (โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
05.02.2016 ช่างสีไม้เฟอร์นิเจอร์ (โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
05.02.2016 Bell Boy (โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
05.02.2016 Assistant Front Office Manager (โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
05.02.2016 Chief Account (โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
14.01.2016 Assist to General Manager   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ภูเก็ต ]
14.01.2016 Chief Executive Officer   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ภูเก็ต ]

1 2 Next