×
×
×

งานโรงแรมภูเก็ต

17.09.2014 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
The Gallery- [ ภูเก็ต ]
register
13.09.2014 Resort Manager   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ป่าตอง ]
register
13.09.2014 Resort Manager   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ภูเก็ต ]
register
06.09.2014 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ป่าตอง ]
register
05.09.2014 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ประจำโรงแรมที่ จ. ภูเก็ต)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ ภูเก็ต ]
register
05.09.2014 พนักงานบัญชีรายจ่าย(ประจำโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ต)   
Zensala Boutique Hotel and Spa- [ ภูเก็ต ]
register
01.09.2014 Chief Account   
D Varee Hotels & Resorts, Bangkok- [ ภูเก็ต ]
register
20.08.2014 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
Ladebua- [ ป่าตอง ]
register
20.08.2014 Guest Service Agent (GSA)   
Ladebua- [ ป่าตอง ]
register
20.08.2014 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
Ladebua- [ ป่าตอง ]
register
20.08.2014 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
Ladebua- [ ป่าตอง ]
register
19.08.2014 Cost Supervisor   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ภูเก็ต ]
register
19.08.2014 Room Boy   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ภูเก็ต ]
register
19.08.2014 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ภูเก็ต ]
register
19.08.2014 Night GSA   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ภูเก็ต ]
register
14.08.2014 Pantry Chef de partie   
Eclipse Group Co., Ltd.- [ ภูเก็ต ]
register
14.08.2014 Sous Chef   
Eclipse Group Co., Ltd.- [ ภูเก็ต ]
register
14.08.2014 Demi-Chef   
Eclipse Group Co., Ltd.- [ ภูเก็ต ]
register
14.08.2014 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)   
Eclipse Group Co., Ltd.- [ ภูเก็ต ]
register
14.08.2014 Comiss I   
Eclipse Group Co., Ltd.- [ ภูเก็ต ]
register

1