×
×
×
×

งานโรงแรมภูเก็ต


 
29.09.2016 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[2 อัตรา] The Gallery - [ ภูเก็ต ]
29.09.2016 Room Maid   
[2 อัตรา] The Gallery - [ ภูเก็ต ]
29.09.2016 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] The Gallery - [ ภูเก็ต ]
29.09.2016 ALL HEAD DEPARTMENT [THE HERMITAGE-Kata-Phuket/Pre-Openni...   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ภูเก็ต ]
29.09.2016 HUMAN RESOURCES MANAGER [THE HERMITAGE-Kata-Phuket/Pre-Op...   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ภูเก็ต ]
29.09.2016 Executive Chef (Up Country for New Property)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ภูเก็ต ]
27.09.2016 สมุห์บัญชี (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
27.09.2016 Outlet Manager (Cafe) (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
27.09.2016 Assistant Front Office Manager (ประจำโรงแรมเคปพันวา ภูเก็...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
27.09.2016 Outlet Manager (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
27.09.2016 ผู้ช่วยจัดซื้อ (ประจำโรงแรมภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
27.09.2016 Beach Manager (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
27.09.2016 พนักงานนวดสปา (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
27.09.2016 คนสวน (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
26.09.2016 Gardener Supervisor (ผู้ดูแลสวนประจำโรงแรมภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
22.09.2016 พนักงานธุรการ Concierge ไม้ขาว...   
[1 อัตรา] บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - [ ภูเก็ต ]
22.09.2016 Sales and Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - [ ภูเก็ต ]
22.09.2016 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์เพื่อเช่า...   
[1 อัตรา] บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - [ ภูเก็ต ]
15.09.2016 Operation Manager   
[1 อัตรา] บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - [ ภูเก็ต ]
15.09.2016 General Manager for Bangkok& Phuket   
[1 อัตรา] NUSASIRI Public Company Limited - [ ภูเก็ต ]
08.09.2016 ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
08.09.2016 Assistant Executive Housekeeping (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภู...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
08.09.2016 ฟลอร์ซุปเปอร์ไวเซอร์ (โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
08.09.2016 Guest Service Agent (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
08.09.2016 พนักงานซักรีด (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
08.09.2016 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ชาย) (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
08.09.2016 บาร์เทนเดอร์ (ประจำโรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
08.09.2016 ช่างเสริมสวย (สระไดร์ผม-ทำเล็บ) (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
08.09.2016 Receptionist (ชาย) (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
01.09.2016 Cook (กุ๊ก)   
[หลายอัตรา] PAMCONSULTANTS - [ ภูเก็ต ]

1