×
×
×
×

งานโรงแรมภูเก็ต


 
28.04.2016 Senior Accounting Officer @ Lub d Patong   
[1 อัตรา] Narai Hospitality Group - [ ป่าตอง ]
28.04.2016 Sous Chef @ Lub d Patong   
[1 อัตรา] Narai Hospitality Group - [ ป่าตอง ]
28.04.2016 Super Host @ Lub d Patong   
[1 อัตรา] Narai Hospitality Group - [ ป่าตอง ]
28.04.2016 FB Leader @ Lub d Patong   
[1 อัตรา] Narai Hospitality Group - [ ป่าตอง ]
28.04.2016 Senior Accounting @ Lub d Patong   
[1 อัตรา] Narai Hospitality Group - [ ป่าตอง ]
28.04.2016 Activity Leader @ Lub d Patong   
[1 อัตรา] Narai Hospitality Group - [ ป่าตอง ]
25.04.2016 Room Maid (Sea Sun Sand Resort & Spa - Phuket)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
25.04.2016 GRO (Sea Sun Sand Resort & Spa - Phuket)   
[2 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
25.04.2016 GRO Supervisor - Sea Sun Sand Resort & Spa - Phuket   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
25.04.2016 Steward Supervisor (Sea Sun Sand Resort & Spa - Phuke...   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
25.04.2016 Reservation Officer (Sea Sun Sand Resort & Spa - Phuk...   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
20.04.2016 ซุปเปอร์ไวเซอร์ทำความสะอาดส่วนกลาง (ประจำสาขาโรงแรมแคนทาร...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
20.04.2016 Executive Housekeeping (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
20.04.2016 สมุห์บัญชี (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
18.04.2016 Bell Boy (โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
18.04.2016 ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
18.04.2016 กุ๊กไทย (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
18.04.2016 พนักงานเสิร์ฟชาย (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
18.04.2016 Guest Service Agent (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
18.04.2016 Chief Account (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
18.04.2016 Assistant Front Office Manager (ประจำโรงแรมเคปพันวา ภูเก็...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
18.04.2016 ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
18.04.2016 ฟลอร์ซุปเปอร์ไวเซอร์ (โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
18.04.2016 Food & Beverage Manager (ประจำโรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
18.04.2016 Restaurant Manager (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
18.04.2016 Spa Supervisor (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
18.04.2016 Chief Receptionist (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
18.04.2016 พนักงานนวดสปา (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
18.04.2016 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[3 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]

1