×
×
×
×

งานโรงแรมภูเก็ต

28.03.2015 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] The Gallery - [ ภูเก็ต ]
28.03.2015 Room Maid   
[2 อัตรา] The Gallery - [ ภูเก็ต ]
28.03.2015 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[2 อัตรา] The Gallery - [ ภูเก็ต ]
27.03.2015 HR Manager (BOR)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
27.03.2015 Engineer Supervisor (BOR)   
[2 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
27.03.2015 Night GSA (BOR)   
[2 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
27.03.2015 General Technician (BOR)   
[2 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
27.03.2015 Guest Service Agent (BOR)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
27.03.2015 Bell Attendant (BOR)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ป่าตอง ]
26.02.2015 Branch Manager Phuket - Based in Phuket   
[1 อัตรา] Wine Connection - [ ภูเก็ต ]

1
ผู้หางานมากกว่า  2,631  คน
กำลังมองหางานที่  ภูเก็ต