×
×
×

งานโรงแรมภูเก็ต

30.10.2014 Guest Service Agent (GSA)   
iCheck Inn Hotel Group- [ ภูเก็ต ]
30.10.2014 Cook (กุ๊ก)   
iCheck Inn Hotel Group- [ ป่าตอง ]
30.10.2014 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
The Gallery- [ ภูเก็ต ]
28.10.2014 แม่บ้านทำความสะอาดบ้าน   
Shanghai Mansion- [ ภูเก็ต ]
22.10.2014 Sales Manager - Bangkok Based   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
21.10.2014 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ป่าตอง ]
20.10.2014 Guest Service Agent (GSA)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Security Supervisor (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Cook (กุ๊ก)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Guest Service Agent (GSA)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Security Supervisor (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Security Supervisor (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Security Supervisor (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Guest Service Agent (GSA)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Security Supervisor (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Guest Service Agent (GSA)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
20.10.2014 Guest Service Agent (GSA)   
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort- [ ภูเก็ต ]
06.10.2014 Comiss I   
Eclipse Group Co., Ltd.- [ ภูเก็ต ]
19.09.2014 Cost Supervisor   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ภูเก็ต ]
13.09.2014 Resort Manager   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ป่าตอง ]
13.09.2014 Resort Manager   
The Unique Collection of Hotels & Resorts- [ ภูเก็ต ]

1 2 Next