×
×

งานโรงแรมประเทศลาว

16.07.2014 Banquet Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง)    งานโรงแรม
เงินเดือน N/A
Donchanpalace Hotel register
16.07.2014 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)    งานโรงแรม
เงินเดือน N/A
Donchanpalace Hotel register
16.07.2014 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)    งานโรงแรม
เงินเดือน N/A
Donchanpalace Hotel register
16.07.2014 Food & Beverage Director    งานโรงแรม
เงินเดือน N/A
Donchanpalace Hotel register
16.07.2014 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)    งานโรงแรม
เงินเดือน N/A
Donchanpalace Hotel register
16.07.2014 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)    งานโรงแรม
เงินเดือน N/A
Donchanpalace Hotel register
16.07.2014 Executive Deputy to General Manager    งานโรงแรม
เงินเดือน N/A
Donchanpalace Hotel register
Advertise
1