×
×
×
×

งานโรงแรมประเทศลาว


 
26.06.2015 Executive Chef   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel - [ ประเทศลาว ]
09.06.2015 Financial Controller   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel - [ ประเทศลาว ]
05.06.2015 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel - [ ประเทศลาว ]
05.06.2015 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel - [ ประเทศลาว ]

1