×
×
×
×

งานโรงแรมประเทศลาว


 
22.01.2016 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Donchanpalace Hotel - [ ประเทศลาว ]
22.01.2016 Food & Beverage Director   
[1 อัตรา] Donchanpalace Hotel - [ ประเทศลาว ]
22.01.2016 Training Manager (ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม)   
[1 อัตรา] Donchanpalace Hotel - [ ประเทศลาว ]
22.01.2016 Online Travel Agencies Market Manager   
[1 อัตรา] Donchanpalace Hotel - [ ประเทศลาว ]

1