×
×
×
×

ງານໂຮງແຮມປະເທດລາວ


 
18.01.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] sabaideevalley - [ ประเทศลาว ]
18.01.2017 Technician (ช่างเทคนิค)   
[2 อัตรา] sabaideevalley - [ ประเทศลาว ]
18.01.2017 Demi-Chef   
[3 อัตรา] sabaideevalley - [ ประเทศลาว ]
11.01.2017 Sous Chef   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel - [ ประเทศลาว ]
11.01.2017 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel - [ ประเทศลาว ]
11.01.2017 Financial Controller   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel - [ ประเทศลาว ]
11.01.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel - [ ประเทศลาว ]

1