×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะลันตา


 
20.01.2017 Front Office Manager   
[1 อัตรา] บริษัท รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด - [ เกาะลันตา ]
20.01.2017 Bartender   
[2 อัตรา] บริษัท รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด - [ เกาะลันตา ]
20.01.2017 Sous Chef   
[1 อัตรา] บริษัท รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด - [ เกาะลันตา ]
20.01.2017 Chief Steward   
[1 อัตรา] บริษัท รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด - [ เกาะลันตา ]
20.01.2017 Front Office Supervisor   
[1 อัตรา] บริษัท รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด - [ เกาะลันตา ]
20.01.2017 Recreation Manager   
[1 อัตรา] บริษัท รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด - [ เกาะลันตา ]
20.01.2017 Housekeeping Supervisor   
[2 อัตรา] บริษัท รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด - [ เกาะลันตา ]
20.01.2017 Spa Manager   
[1 อัตรา] บริษัท รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด - [ เกาะลันตา ]
20.01.2017 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[3 อัตรา] บริษัท รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด - [ เกาะลันตา ]
20.01.2017 Chef De Partie, Western   
[1 อัตรา] บริษัท รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด - [ เกาะลันตา ]
20.01.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] บริษัท รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด - [ เกาะลันตา ]
20.01.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[3 อัตรา] บริษัท รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด - [ เกาะลันตา ]
20.01.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] บริษัท รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด - [ เกาะลันตา ]
20.01.2017 GUEST SERVICE AGENT Mandarin Speaking (Based at Twin Lotu...   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เกาะลันตา ]
20.01.2017 COMISS I BAKERY (Twin Lostus - Koh Lanta)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เกาะลันตา ]
20.01.2017 Demie Chef (Hot Kitchen, Europe, Bakery) - Twin Lotus (Ko...   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เกาะลันตา ]
20.01.2017 Chef de Partie (Hot Kitchen, Europe, Bakery) - Twin Lotus...   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ เกาะลันตา ]
09.01.2017 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[1 อัตรา] Pimalai Resort & Spa*****Koh Lanta, Krabi, Thailand - [ เกาะลันตา ]
09.01.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] Pimalai Resort & Spa*****Koh Lanta, Krabi, Thailand - [ เกาะลันตา ]
09.01.2017 Training Officer (พนักงานแผนกฝึกอบรม)   
[1 อัตรา] Pimalai Resort & Spa*****Koh Lanta, Krabi, Thailand - [ เกาะลันตา ]

1