×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
20.01.2017 Resident Manager (ผู้จัดการด้านห้องพัก)   
[1 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Front Office Supervisor   
[1 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Guest Service Agent [GSA]   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Food and Beverage Supervisor   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Digital Marketing (ประจำสำนักงานใหญ่) เขตพระนคร...   
[1 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] CHERN Boutique Hostel- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Night Receptionist   
[1 อัตรา] CHERN Boutique Hostel- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] The Warehouse Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Handyman (รักษาความปลอดภัย)   
[3 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[1 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Front Office Supervisor   
[1 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Night Receptionist   
[2 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)   
[1 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[3 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[3 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 พนักงานบริการ เสริฟ ชาย-หญิง...   
[2 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 พนักงานล้างภาชนะ แผนกครัว...   
[3 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.01.2017 Accounting officer @ Check Inn Chinatown   
[1 อัตรา] Check Inn Regency Park- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.01.2017 Linen, Laundry & Uniform Attendant   
[1 อัตรา] IBIS Styles Bangkok Khaosan Viengtai- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.01.2017 Guest Service Agent   
[4 อัตรา] IBIS Styles Bangkok Khaosan Viengtai- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.01.2017 Guest Service Supervisor   
[2 อัตรา] IBIS Styles Bangkok Khaosan Viengtai- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.01.2017 Asst.Food and Beverage Manager [ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่อง...   
[1 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.01.2017 Cook (กุ๊ก)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
18.01.2017 Cook (กุ๊ก)   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
18.01.2017 Chef เชฟทำอาหาร   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]

1 2 3 4 5 Next