×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด

  Bangkok, Thailand   
 
 

 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
16.02.2017 Executive Housekeeper (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.02.2017 Thai Cook (กุ๊กอาหารไทย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.02.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.02.2017 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
16.02.2017 steward Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.02.2017 Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.02.2017 Sales and Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.02.2017 Assistant Director of Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
 
 
 

 
Address
เลขที่ 1 ซอยอุทัยรัตน์ ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท แวงสามเสนใน กรุงเทพฯ
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
พนิตตา ดำรงค์ฤทธิ์
HRD
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
www.karnmanee.com
Landing Page