×
×
×
×
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด

  Bangkok, Thailand   
 
 

 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
17.01.2017 Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.01.2017 steward Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.01.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.01.2017 Personal Officer (พนักงานฝ่ายบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.12.2016 Maintenance
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.12.2016 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.12.2016 Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.12.2016 General Mechanics (ช่างทั่วไป)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.12.2016 Front Cashier
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
 
 
 

 
Address
เลขที่ 1 ซอยอุทัยรัตน์ ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท แวงสามเสนใน กรุงเทพฯ
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
พนิตตา ดำรงค์ฤทธิ์
HRD
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
www.karnmanee.com
Landing Page