×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด

  Bangkok, Thailand   
 
 

 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
16.10.2017 Accounting officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2017 Maintenance
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.10.2017 Steward
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
16.10.2017 Cost Controller Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.10.2017 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.10.2017 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
28.09.2017 Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
27.09.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
26.09.2017 Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
 
 
 

 
Address
เลขที่ 1 ซอยอุทัยรัตน์ ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท แวงสามเสนใน กรุงเทพฯ
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
พนิตตา ดำรงค์ฤทธิ์
HRD
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
www.karnmanee.com
Landing Page