×
×
×
×
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด

  Bangkok, Thailand   
 
 

 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
14.08.2017 Concierge
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.08.2017 Maintenance
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.07.2017 Steward
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
29.07.2017 Executive Housekeeper (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.07.2017 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
29.07.2017 Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
29.07.2017 Banquet Manager (ผู้จัดการจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.07.2017 Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
29.07.2017 Cost Controller Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.07.2017 Personal Officer (พนักงานฝ่ายบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
 
 
 

 
Address
เลขที่ 1 ซอยอุทัยรัตน์ ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท แวงสามเสนใน กรุงเทพฯ
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
พนิตตา ดำรงค์ฤทธิ์
HRD
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
www.karnmanee.com
Landing Page