×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะสมุย


 
16.02.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
16.02.2019 พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
16.02.2019 บาร์เทนเดอร์ (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
16.02.2019 Restaurant Supervisor (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
15.02.2019 (Lub d - Samui) Sales Manager/Sr.Sales Manager   
[1 อัตรา] Lub d - [ เกาะสมุย ]
15.02.2019 (Lub d - Samui) Bartender/Mixologist   
[5 อัตรา] Lub d - [ เกาะสมุย ]
15.02.2019 (Lub d - Samui) Marketing Executive   
[1 อัตรา] Lub d - [ เกาะสมุย ]
15.02.2019 (Lub d - Samui) Hostel Manager   
[1 อัตรา] Lub d - [ เกาะสมุย ]
12.02.2019 Guest Service & Sales Manager   
[1 อัตรา] Le Palais Juliana - [ เกาะสมุย ]
21.01.2019 Resort Manager (DVaree Diva Avenue Samui)   
[1 อัตรา] D Varee Hotels & Resorts, Bangkok - [ เกาะสมุย ]
19.04.2017 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] bantitagroup - [ เกาะสมุย ]

1