×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะกูด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
12.11.2018 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
12.11.2018 Butler   
[2 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
12.11.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
12.11.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
12.11.2018 Beach Boy & Pool Attendant   
[5 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
12.11.2018 Bar Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
12.11.2018 Barista   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
12.11.2018 Villa Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
12.11.2018 FB Service Attendant   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
12.11.2018 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
09.11.2018 Communications coordinator (English teacher) / ผู้ประสานง...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
06.11.2018 Gardening Supervisor (Thai) / หัวหน้างานดูแลสวน (คนไทย)...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
06.11.2018 Pastry Chef de partie (Thai) / หัวหน้างานครัวเบเกอรี่ (คน...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
06.11.2018 Learning & Development Manager (Thai/Expat) / ผู้จัดก...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
06.11.2018 Chief Accountant (Thai/Expat) / สมุห์บัญชี (คนไทย/ต่างชาต...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
05.11.2018 In Villa Dining Waiter (Thai) / พนักงานบริการอาหารและเครื...   
[2 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
05.11.2018 General Cashier & Account Payable Supervisor (Thai) /...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
05.11.2018 Store & Receiving Officer (Thai) / เจ้าหน้าที่จัดเก็บ...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
05.11.2018 Sous Chef/Junior Sous Chef [Western Kitchen] (Thai) / หัว...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
05.11.2018 Fire Safety & Security Manager (Thai) / ผู้จัดการแผนก...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
05.11.2018 Telephone Operator (Thai) / เจ้าหน้าที่บริการแขกทางโทรศัพ...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
05.11.2018 Mr./Ms. Friday - English/Chinese Speaking ผู้ช่วยส่วนตัวแ...   
[3 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]

1