×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะกูด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
19.01.2019 Bar Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2019 Barista   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2019 Night Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2019 Villa Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2019 Beach Boy & Pool Attendant   
[5 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2019 AP/GCR   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2019 Butler   
[2 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2019 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2019 Maintenance Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2019 FB Service Attendant   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2019 Therapist (พนักงานนวด)   
[5 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.01.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.01.2019 Telephone Operator (Thai) / เจ้าหน้าที่บริการแขกทางโทรศัพ...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.01.2019 Mr./Ms. Friday - English/Chinese/Russian Speaking ผู้ช่วย...   
[3 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
17.01.2019 In Villa Dining Order Taker (Thai)   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
17.01.2019 Purchasing Manager (Thai) /ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (คนไทย)...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
15.01.2019 Pastry Chef de partie (Thai) / หัวหน้างานครัวเบเกอรี่ (คน...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
15.01.2019 Sous Chef [Main Kitchen] (Thai) / หัวหน้าพ่อครัว (คนไทย)...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
15.01.2019 In Villa Dining Waiter (Thai) / พนักงานบริการอาหารและเครื...   
[2 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
10.01.2019 Store & Receiving Officer (Thai) / เจ้าหน้าที่จัดเก็บ...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]

1