×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะกูด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
21.04.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.04.2019 Income & Account Receivable   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.04.2019 AP/GCR   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.04.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.04.2019 Butler   
[2 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.04.2019 FB Service Attendant   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.04.2019 Chief Accountant   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.04.2019 Gardener Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.04.2019 Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.04.2019 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.04.2019 Pastry Chef de partie (Thai) / หัวหน้างานครัวเบเกอรี่ (คน...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
16.04.2019 Income & Account Receivable Supervisor (หัวหน้างานราย...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
16.04.2019 General Cashier & Account Payable Supervisor (Thai) /...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
16.04.2019 Mr./Ms. Friday - English/Chinese/Russian Speaking ผู้ช่วย...   
[3 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
16.04.2019 Den Attendant / เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
16.04.2019 Assistant Restaurant Manager / [ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
16.04.2019 Restaurant Supervisor (Thai) / หัวหน้างานห้องอาหาร (คนไทย...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]

1