×
×
×
×

งานโรงแรมพระนครศรีอยุธยา


 
26.06.2019 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
[2 อัตรา] THE AVAIL AYUTTHAYA HOTEL - [ พระนครศรีอยุธยา ]
26.06.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] THE AVAIL AYUTTHAYA HOTEL - [ พระนครศรีอยุธยา ]
26.06.2019 Barista   
[2 อัตรา] Pludhaya Resort & Spa. - [ พระนครศรีอยุธยา ]
25.06.2019 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
25.06.2019 กุ๊กไทย (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
25.06.2019 พนักงานขับรถ (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
25.06.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
25.06.2019 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
25.06.2019 กุ๊กยุโรป (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
25.06.2019 พนักงานทำความสะอาด ชาย (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
25.06.2019 Chief Steward (ประจำโรงแรมแคนทารี โฮเทล อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
25.06.2019 Cafe Manager Kantary(ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
20.06.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] Pludhaya Resort & Spa. - [ พระนครศรีอยุธยา ]
20.06.2019 Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Pludhaya Resort & Spa. - [ พระนครศรีอยุธยา ]
20.06.2019 Resort Manager   
[1 อัตรา] Pludhaya Resort & Spa. - [ พระนครศรีอยุธยา ]
20.06.2019 Operation Manager   
[1 อัตรา] Woraburi Hotels & Resorts - [ พระนครศรีอยุธยา ]
16.06.2019 General Manager [ผู้จัดการทั่วไป]...   
[1 อัตรา] Woraburi Hotels & Resorts - [ พระนครศรีอยุธยา ]
07.06.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] THE AVAIL AYUTTHAYA HOTEL - [ พระนครศรีอยุธยา ]

1