×
×
×
×

งานโรงแรมสมุทรปราการ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
17.09.2021 Director of Finance   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
17.09.2021 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] Koon Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
17.09.2021 Room Maid [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก Hospitel ด่วน...   
[3 อัตรา] Koon Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
17.09.2021 ช่างอาคาร ด่วนๆๆ   
[3 อัตรา] Koon Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
17.09.2021 พนักงานเสริฟ/Waiter/Waitress   
[2 อัตรา] Koon Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
17.09.2021 ช่างไฟฟ้า - แอร์ ด่วนๆๆ...   
[2 อัตรา] Koon Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
17.09.2021 Technician [ช่างเทคนิค] Supervisor   
[1 อัตรา] Koon Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
15.09.2021 Gardener (คนสวน)   
[2 อัตรา] Summit Windmill Golf Residence - [ สมุทรปราการ ]
15.09.2021 Public Area Supervisor (หัวหน้าแม่บ้านพื้นที่ทั่วไป)   
[1 อัตรา] Summit Windmill Golf Residence - [ สมุทรปราการ ]
15.09.2021 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Summit Windmill Golf Residence - [ สมุทรปราการ ]
15.09.2021 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[4 อัตรา] Summit Windmill Golf Residence - [ สมุทรปราการ ]
14.09.2021 นักโภชนาการ   
[3 อัตรา] King Power International Co.,Ltd. - [ สมุทรปราการ ]
07.09.2021 Assistant Landscape Supervisor(ผู้ช่วยหัวหน้าออกแบบภูมิทั...   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
07.09.2021 Golf Course mechanic foreman (หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงเครื่อง...   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
07.09.2021 Kiosk Service [พนักงานประจำซุ้มน้ำ]...   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
07.09.2021 Gardener (พนักงานดูแลสวน)   
[5 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
07.09.2021 Golf Operations Manager   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
07.09.2021 Golf Operations Executive   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
07.09.2021 Assistant Golf Course Superintendent (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่า...   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]

1