×
×
×
×

งานโรงแรมสมุทรปราการ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
19.06.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Summit Windmill Golf Residence - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 Guest Service Agent /Reservation Officer   
[2 อัตรา] Summit Windmill Golf Residence - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 ช่างไม้ /ช่างทาสี   
[1 อัตรา] Summit Windmill Golf Residence - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] Summit Windmill Golf Residence - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 Driver/Bellman   
[3 อัตรา] Thana City Golf & Sports Club - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[2 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 Accounting officer   
[2 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[2 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 หัวหน้าแผนกบัญชี   
[3 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 Sound Engineer & DJ   
[2 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 IT Officer (พนักงาน IT)   
[1 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 computer graphics   
[2 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ สุวรรณภูมิ ]
19.06.2019 เจ้าหน้าที่สรรหา   
[1 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 ช่างซ่อมบำรุง   
[3 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 ครัวยุโรป   
[1 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Thana City Golf & Sports Club - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 General Cashier เจ้าหน้าที่การเงิน...   
[1 อัตรา] Thana City Golf & Sports Club - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 Room Attendant   
[6 อัตรา] Thana City Golf & Sports Club - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 Steward [พนักงานล้างจาน]   
[1 อัตรา] Thana City Golf & Sports Club - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 Security Officer (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)...   
[1 อัตรา] Thana City Golf & Sports Club - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 Waitress and Waiter [พนักงานเสิร์ฟ]...   
[1 อัตรา] Thana City Golf & Sports Club - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 Assistant Financial Controller   
[1 อัตรา] Thana City Golf & Sports Club - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 F&B Cashier [แคชเชียร์]   
[1 อัตรา] Thana City Golf & Sports Club - [ สมุทรปราการ ]
19.06.2019 Cost Supervisor   
[1 อัตรา] Thana City Golf & Sports Club - [ สมุทรปราการ ]
18.06.2019 Room Maid/Room Boy   
[1 อัตรา] Kuun Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
18.06.2019 graphic design&IT   
[1 อัตรา] Kuun Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
18.06.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Kuun Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
18.06.2019 Banquet Supervisor   
[1 อัตรา] Kuun Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
18.06.2019 Banquet Sale   
[1 อัตรา] Kuun Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]

1 2 3 Next