×
×
×
×

งานโรงแรมชลบุรี

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
11.01.2019 Food & Beverage Service Trainee   
[5 อัตรา] Siam@Siam Design Hotel Pattaya - [ พัทยา ]
11.01.2019 Guest Service Trainee   
[3 อัตรา] Siam@Siam Design Hotel Pattaya - [ พัทยา ]
11.01.2019 IT Trainee   
[1 อัตรา] Siam@Siam Design Hotel Pattaya - [ พัทยา ]
11.01.2019 Barista (พนักงานทำกาแฟ)   
[1 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
11.01.2019 ช่างสระน้ำ   
[1 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
11.01.2019 นักศึกษาฝึกงาน   
[2 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
11.01.2019 Waiter / Waitress   
[2 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
11.01.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
11.01.2019 Supervisor Gardener (หัวหน้าคนสวน)...   
[1 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
11.01.2019 Demi-Chef   
[2 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
11.01.2019 Reservation   
[1 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
11.01.2019 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำ WHEELER BED&BIKE)...   
[1 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
11.01.2019 Sous Chef (ยุโรป) ประจำ WHEELER BED & BIKE ...   
[1 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
11.01.2019 Account Receiveable Officer   
[2 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
11.01.2019 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
11.01.2019 Human Resource Manager (THE TIDE RESORT)   
[1 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
11.01.2019 Sales Manager (THE TIDE RESORT) Office ชลบุรี   
[1 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
11.01.2019 Hotel Manager (SKY GUESTHOUSE) บางแสน   
[1 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
11.01.2019 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
11.01.2019 Florist (พนักงานจัดดอกไม้)   
[1 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
11.01.2019 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[2 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
10.01.2019 Sales Executive (Sriracha)   
[3 อัตรา] The Ascott Limited - [ ชลบุรี ]
10.01.2019 เจ้าหน้าที่การตลาด   
[1 อัตรา] Ruenthip Residence Pattaya - [ พัทยา ]
10.01.2019 คนสวน   
[1 อัตรา] Ruenthip Residence Pattaya - [ พัทยา ]
10.01.2019 พนักงานบัญชี   
[2 อัตรา] Ruenthip Residence Pattaya - [ พัทยา ]
10.01.2019 front supervisor   
[1 อัตรา] Ruenthip Residence Pattaya - [ พัทยา ]
10.01.2019 Night Receptionist   
[1 อัตรา] Ruenthip Residence Pattaya - [ พัทยา ]
10.01.2019 แม่บ้าน   
[2 อัตรา] Ruenthip Residence Pattaya - [ พัทยา ]
10.01.2019 หัวหน้าบัญชี   
[1 อัตรา] Ruenthip Residence Pattaya - [ พัทยา ]
10.01.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] Ruenthip Residence Pattaya - [ พัทยา ]