×
×
×
×

งานโรงแรมปราจีนบุรี


 
12.06.2019 ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2019 พนักงานล้างจาน (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2019 พนักงานทำความสะอาด ชาย (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2019 พนักงานยกกระเป๋า (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2019 ผู้พิการทางการได้ยิน (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2019 ซุปเปอร์ไวเซอร์ช่าง (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2019 พนักงานบัญชี (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2019 Bartender [บาร์เทนเดอร์] (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2019 ช่างแอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2019 ผู้พิการ (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2019 พนักงานทำความสะอาด (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[6 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[5 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2019 SALES MANAGER (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
27.05.2019 Restaurant Manager   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
23.05.2019 HR Officer   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ปราจีนบุรี ]
21.05.2019 Financial Controller   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ปราจีนบุรี ]
15.05.2019 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
15.05.2019 Sales and Marketing Officer   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
10.05.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
08.05.2019 Cost Controller Manager (ผู้จัดการแผนกควบคุมต้นทุน)   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
07.05.2019 Reservation Staff   
[3 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
07.05.2019 Captain/Waitress   
[2 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
07.05.2019 Assistant Spa Manager (Spa Manager Certificate Required)   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
06.05.2019 Chef de Partie ไทย - จีน   
[2 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
06.05.2019 ฺBell Boy พนักงานยกกระเป๋า...   
[2 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
06.05.2019 Restaurant Cashiers   
[3 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
06.05.2019 Waiter (Banquet)   
[2 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
06.05.2019 Asst.Sales Manager   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
06.05.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
06.05.2019 Senior Accountant   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]

1 2 Next