×
×
×
×

งานโรงแรมปราจีนบุรี


 
25.04.2019 ผู้พิการ (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
25.04.2019 ช่างแอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
25.04.2019 พนักงานทำความสะอาด (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[6 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
25.04.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[5 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
25.04.2019 SALES MANAGER (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
25.04.2019 Bartender [บาร์เทนเดอร์] (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
25.04.2019 พนักงานบัญชี (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
25.04.2019 ซุปเปอร์ไวเซอร์ช่าง (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
25.04.2019 ผู้พิการทางการได้ยิน (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
25.04.2019 ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
25.04.2019 พนักงานยกกระเป๋า (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
25.04.2019 พนักงานทำความสะอาด ชาย (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
25.04.2019 พนักงานล้างจาน (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
25.04.2019 Recreation Manager   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ปราจีนบุรี ]
04.04.2019 ASSISTANT CHIEF ACCOUNT (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ปราจีนบุรี ]
01.04.2019 Purchasing Supervisor   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ปราจีนบุรี ]

1