×
×
×
×

งานโรงแรมกาญจนบุรี


 
18.04.2019 Chief Account(กาญจนบุรี)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
18.04.2019 Hostesses   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
18.04.2019 Restaurant Cashier   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
18.04.2019 Chef de Partie   
[2 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
18.04.2019 Steward Superviser (หัวหน้าพนักงานล้างจาน)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
18.04.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
18.04.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
18.04.2019 ฺBanquet Supervisor   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
18.04.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
18.04.2019 Public Area Supervisor (หัวหน้าแม่บ้านพื้นที่ทั่วไป)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]

1