×
×
×
×

งานโรงแรมกาญจนบุรี


 
14.06.2019 Hostesses   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
14.06.2019 Restaurant Cashier   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
14.06.2019 Bakery Commiss   
[1 อัตรา] Away Kanchanaburi Dheva Mantra Resort & Spa - [ กาญจนบุรี ]
13.06.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
13.06.2019 Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก] กาญ...   
[2 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
13.06.2019 Steward Superviser (หัวหน้าพนักงานล้างจาน)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
13.06.2019 Chef de Partie   
[2 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
13.06.2019 Chief Account(กาญจนบุรี)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
13.06.2019 ฺBanquet Supervisor   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
13.06.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
13.06.2019 Public Area Supervisor (หัวหน้าแม่บ้านพื้นที่ทั่วไป)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
30.05.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
30.05.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
30.05.2019 Banquet Manager (ผู้จัดการจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
30.05.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
30.05.2019 Chief Account   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]

1