×
×
×
×

งานโรงแรมราชบุรี


 
12.01.2019 Night Manager   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
12.01.2019 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
12.01.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[3 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
12.01.2019 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
12.01.2019 Fitness Attendant   
[2 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
12.01.2019 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[3 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
12.01.2019 Cost Controller   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
12.01.2019 Account Receiveable Officer   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
12.01.2019 Account Payable Supervisor   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
12.01.2019 Night Auditor   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
12.01.2019 Receiving Supervisor   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
12.01.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
12.01.2019 IT Officer   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
12.01.2019 Front Office Cashier (แคชเชียร์แผนกต้อนรับ)   
[3 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
12.01.2019 Restaurant Cashier (แคชเชียร์ห้องอาหาร)   
[2 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
10.01.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
10.01.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
10.01.2019 Executive Secretary to General Manager (เลขาจัดผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
10.01.2019 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
10.01.2019 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
10.01.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
10.01.2019 Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]

1