×
×
×
×

งานโรงแรมพังงา


 
19.09.2017 Bar Captain   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
19.09.2017 Commis III (Western)   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
19.09.2017 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
19.09.2017 Villa Attendant   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
19.09.2017 Assistant Engineering Manager   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
19.09.2017 Assistant Bar Manager   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
19.09.2017 Fitness Trainer (ฟิตเนสเทรนเนอร์)   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
19.09.2017 Assistant Cost Controller   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
19.09.2017 Assistant Reservation Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจองห้องพัก)   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
19.09.2017 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
19.09.2017 Bellman [พนักงานยกกระเป๋า]...   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
13.09.2017 พนักงานนวดสปา (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
13.09.2017 ช่างประปา (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
13.09.2017 Gardener Supervisor (ผู้ดูแลสวนประจำโรงแรมแคนทารี บีช เขา...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เขาหลัก ]
13.09.2017 เลขานุการ (ประจำCape Kudu เกาะยาวน้อย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
13.09.2017 ช่างแอร์ (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
13.09.2017 ฟลอร์ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
08.09.2017 Front Office Supervisor (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
08.09.2017 Cafe Manager (EXPATRIATE)   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]

1