×
×
×
×

งานโรงแรมภูเก็ต


 
24.02.2017 Hotel Supervisor [ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรม]...   
[1 อัตรา] iCheck inn Hotels and Resorts - [ ป่าตอง ]
21.02.2017 Engineer Officer (ช่าง)   
[2 อัตรา] The Racha - [ ภูเก็ต ]
21.02.2017 Chef de Partie (Thai Kitchen)   
[2 อัตรา] The Racha - [ ภูเก็ต ]
21.02.2017 Demi-Chef   
[2 อัตรา] The Racha - [ ภูเก็ต ]
21.02.2017 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ชาย) (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
21.02.2017 ผู้จัดการร้าน Cafe Kantary ด่วน (ประจำสาขาภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
21.02.2017 Food & Beverage Manager (ประจำโรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
21.02.2017 Reception (ชาย) (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
21.02.2017 ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
21.02.2017 Guest Service Agent (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
20.02.2017 Executive Chef (Up Country for New Property)   
[1 อัตรา] The Unique Collection of Hotels & Resorts - [ ภูเก็ต ]
13.02.2017 คนสวน (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
13.02.2017 ช่างทั่วไป (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
13.02.2017 Gardener Supervisor (ผู้ดูแลสวนประจำโรงแรมภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
13.02.2017 Assistant Front Office Manager (ประจำโรงแรมเคปพันวา ภูเก็...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
13.02.2017 Outlet Manager (Cafe) (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
13.02.2017 Outlet Manager (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
10.02.2017 Flight Dispatcher   
[4 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd - [ ภูเก็ต ]
10.02.2017 Flight Preparation Supervisor   
[3 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd - [ ภูเก็ต ]
10.02.2017 QA Supervisor   
[1 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd - [ ภูเก็ต ]
09.02.2017 Airline Store & Equipment Staff   
[หลายอัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd - [ ภูเก็ต ]
09.02.2017 Flight Preparation Staff   
[8 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd - [ ภูเก็ต ]
09.02.2017 Driver / Loader   
[หลายอัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd - [ ภูเก็ต ]
09.02.2017 Commis B   
[1 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd - [ ภูเก็ต ]
09.02.2017 Commis A   
[7 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd - [ ภูเก็ต ]
08.02.2017 Executive Chef   
[1 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd - [ ภูเก็ต ]
08.02.2017 บาริสต้า (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
03.02.2017 ฟลอร์ซุปเปอร์ไวเซอร์ (โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
03.02.2017 ฟลอร์ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
03.02.2017 Beach Manager (ประจำโรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]

1 2 Next