×
×
×
×

ງານໂຮງແຮມປະເທດລາວ


 
17.09.2019 Duty Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane - [ ประเทศลาว ]
17.09.2019 Security Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane - [ ประเทศลาว ]
16.09.2019 Chief Account   
[3 อัตรา] Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel) - [ ประเทศลาว ]
06.09.2019 Project Manager   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
03.09.2019 Director - F&B   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
03.09.2019 Manager/Assistant Director - Room Division   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
03.09.2019 Executive Project Coordinator   
[2 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
22.08.2019 Supervisor - Boss Junket   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]

1