THAILAND HR CHAMPION

"ครั้งแรกในวงการ HR เมืองไทย"
14 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-16.00 น.
ณ ไบเทค บางนา

คุณสมบัติผู้แข่งขัน

1. HR Officer หรือ HR Executive ทุกสายธุรกิจ
2. ทุกเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ต้องการความท้าทายและยกระดับความรู้ในอาชีพ

ค่าสมัครเพียง 500 บาท/ 1 ผู้เข้าแข่งขัน (ฟรี เสื้อ Thailand HR Champion มูลค่า 300 บาท)

เปิดรับสมัคร ถึง 29 มิถุนายน 2561