hoteljob On tour#01วิทยาลัยพณิชการบึงพระพิษณุโลก

การทำงานเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่คนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องเผชิญโลกแห่งความรับผิดชอบ ซึ่งปัจจุบัน นักศึกษาที่จบใหม่ต้องการหางานมีจำนวนมาก ในการทำงานแล้วสิ่งที่นักศึกษาจบใหม่ต้องมี คือประสบการณ์ ฝึกงานตามสายงานที่ตรงกับสาขาที่เรียน เพื่อฝึกทักษะการทำงาน และความรับผิดชอบก่อนจะเริ่มปฏิบัติงานจริง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เว็บไซต์ Hoteljob.in.th ร่วมกับ วิทยาลัยพณิชการบึงพระพิษณุโลก จัดโครงการ Hoteljob On tour ครั้ง ที่ 1 เตรียมความพร้อมอย่างมั่นใจสู่เส้นทางสานยงานโรงแรม ให้กับน้องๆ ในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. สาขาการโรงแรม และเลขานุการ จำนวน 50 คน  ณ ห้องประชุมอินทนิล โดยได้เกียรติรับเชิญ จากคุณ…

การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน ควรเตรียมความพร้อมทั้งความรู้และบุคลิกภาพที่ดี เพื่อเตรียม ตัวเข้าปฏิบัติในสถานประกอบการได้ทันที ดังนั้นถ้าเรามีความพร้อมตั้งแต่ต้นย่อมได้เปรียบในการสมัคร และเมื่อ มีโอกาสมาถึงเราก็ย่อมจะสามารถรับโอกาสนั้นไว้ได้ โดยที่เราเริ่มต้นสำเร็จก้าวแรก และมีโอกาสมากขึ้นในก้าว ต่อๆไป
ดังนั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮเทลจ๊อบ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ HotelJobs on tour ขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อนิสิต/นักศึกษาที่จะออกไปประกอบอาชีพในสายงานโรงแรมต่อไป

ใส่ความเห็น