โครงการ “Hotel job CSR 2018 ร่วมใจ คืนกำไร สู่สังคม”

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮเทลจ๊อบ ได้จัดโครงการ “Hotel job CSR 2018 ร่วมใจ คืนกำไร สู่สังคม” เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของใช้ที่จำเป็น ให้แก่คนไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้ร่วมบริจาคข้าว ของเครื่องใช้ และร่วมเดินทางไปทำบุญกับเรา ทางเราขอขอบคุณและอนุโมนทาบุญให้กับทุกท่าน ในครั้งนี้

#HoteljobCSR #ร่วมใจคืนกำไรสู่สังคม #สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทองจังหวัดพิษณุโลก

ใส่ความเห็น