โฮเทลจ๊อบ ฉลองปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮเทลจ๊อบ นำทีมโดย คุณกวีพล ภู่ทอง ผู้บริหาร
และพนักงาน ได้จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จ.พิษณุโลก
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การกล่าวแสดงความขอบคุณจากผู้บริหาร ที่มีต่อพนักงาน เพื่อมอบขวัญ และกำลังใจในการทำงานในปีต่อไป
ให้แก่พนักงานทุกคน มีการจับสลากแลกของขวัญของพนักงาน การแสดงพิเศษของพนักงานในบริษัท และการรับประทานอาหารร่วมกัน
โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความครึกครื้น ความอบอุ่น และ ความเป็นกันเองกิจกรรมนี้ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
ให้แน่นแฟ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมกับการลุยงานในปีหน้าต่อไป ซึ่งทางโฮเทลจ๊อบขอรับประกันว่า
เราจะพัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์การใช้งาน แก่ทุกท่านมากกว่าเดิมแน่นอน
ในโอกาสนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮเทลจ๊อบ ขอขอบคุณผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ และ ขอกล่าวคำว่า “สวัสดีปีใหม่” แก่ทุกท่าน

ใส่ความเห็น