www.hoteljob.in.th ออกบูธรับสมัครงานในงาน SCI Job Fair 2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 9 เมษายน 2562 www.Hoteljob.in.th มาออกบูธรับสมัครงาน ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ในงาน SCI Job Fair 2019  โดยภายในงานได้มีหลากหลายบริษัท และ หลายองค์กรที่มาร่วมออกบูธรับสมัครงาน อีกทั้งยังมีผู้ที่มาหาข้อมูลเพื่อการสมัครงาน อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจกับตำแหน่งงานว่างที่ทางบูธของห้างหุ้นส่วน จำกัด โฮเทลจ๊อบ ได้นำมาเสนอให้กับผู้เข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก
ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก ที่เปิดพื้นที่ให้ ห้างหุ้นส่วน จำกัด โฮเทลจ๊อบ ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมของการจัดหางาน และ ขอขอบคุณผู้หางานทุกท่าน ให้ความสนใจบูธของเราเป็นจำนวนมาก

ใส่ความเห็น