hoteljob.in.th ร่วมกับ โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม จัดกิจกรรม Hoteljob Career day

เว็บไซต์ www.hoteljob.in.th ร่วมกับโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม จัดกิจกรรม  Hoteljob career day เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยทางทีมงาน Hoteljob เข้าไปเปิดบูธรับฝากประวัติ และประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ให้กับน้องๆ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลที่สนใจ ในวันเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ทาง เว็บไซต์โฮเทลจ๊อบได้จัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม กับเว็บไซต์โฮเทลจ๊อบ วัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่จบหลักสูตรจากสถาบันการโรงแรมมีตำแหน่งงานรองรับจากโรงแรมชั้นนำทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ฯ และเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ฝากประวัติหางานโรงแรมกับเว็บไซต์ฯ

ใส่ความเห็น