×
×
×
×

งานโรงแรม ตามการศึกษา (ไม่จำกัดวุฒิ)

  Jobs by Degree   
20.03.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมคามิโอ เฮ้าส์ ศรีราชา)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ชลบุรี ]
20.03.2019 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรมคามิโอ เฮ้าส์ ศรีราชา)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ชลบุรี ]
20.03.2019 กุ๊กยุโรป (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
20.03.2019 บาริสต้า (ประจำร้านคาเฟ่ แคนทารี บางแสน)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ชลบุรี ]
20.03.2019 Chief Steward (ประจำโรงแรมแคนทารี โฮเทล อยุธยา)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
20.03.2019 พนักงานทำความสะอาด ชาย (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
20.03.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
20.03.2019 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
20.03.2019 ผู้พิการ (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
20.03.2019 พนักงานทำความสะอาด (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา)
[6 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
20.03.2019 พนักงานทำความสะอาด ชาย (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
20.03.2019 กุ๊กญี่ปุ่น (ประจำโรงแรมระยอง)
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ระยอง ]
20.03.2019 พนักงานทำความสะอาด (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ระยอง ]
20.03.2019 Restaurant Supervisor (ประจำโรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ระยอง ]
20.03.2019 พนักงานล้างจาน (ประจำโรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง)
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ระยอง ]
20.03.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ระยอง ]
20.03.2019 ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ระยอง ]
20.03.2019 Bartender [บาร์เทนเดอร์] ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ระยอง ]
20.03.2019 พนักงานทำความสะอาด ชาย (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ระยอง ]
20.03.2019 ช่างแอร์ (ประจำโรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
20.03.2019 Filipino-Front Office Manager (Based in Southern Region)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
20.03.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)
[5 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
20.03.2019 ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
20.03.2019 พนักงานทำความสะอาด (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
20.03.2019 Chief Steward (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
20.03.2019 พนักงานยกกระเป๋า (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
20.03.2019 ผู้พิการ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
20.03.2019 พนักงานทำความสะอาด ชาย (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
20.03.2019 พนักงานล้างจาน (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
20.03.2019 ผู้พิการ (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
20.03.2019 พนักงานซัก อบ รีด (ประจำโรงแรมเเคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เชียงใหม่ ]
20.03.2019 ช่างประปา (ประจำโรงแรมเคปนิทรา หัวหิน)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ หัวหิน ]
20.03.2019 Floor Supervisor (ประจำโรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
20.03.2019 Floor Supervisor (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ภูเก็ต ]
ผู้หางานมากกว่า  763  คน
กำลังมองหางาน ไม่จำกัดวุฒิ