×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
24.02.2018 Commis II (Bakery)   
[1 อัตรา] The Park 9 Hotel and Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
24.02.2018 Commis III (Bakery)   
[1 อัตรา] The Park 9 Hotel and Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
24.02.2018 Commis II (Canteen)   
[1 อัตรา] The Park 9 Hotel and Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
24.02.2018 Steward Supervisor   
[1 อัตรา] The Park 9 Hotel and Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
24.02.2018 Steward   
[1 อัตรา] The Park 9 Hotel and Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
24.02.2018 Security Officer   
[1 อัตรา] The Park 9 Hotel and Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
24.02.2018 Trainee (ทุกฝ่าย)   
[หลายอัตรา] The Park 9 Hotel and Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
24.02.2018 GSA.   
[1 อัตรา] The Park 9 Hotel and Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
24.02.2018 Casual (400฿)   
[2 อัตรา] The Park 9 Hotel and Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
23.02.2018 แอดมิน เพจ   
[2 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
23.02.2018 Online Sales and Marketing Officer   
[3 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
23.02.2018 Driver (พนักงานขับรถ)   
[3 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
23.02.2018 Room Maid   
[3 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
23.02.2018 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[2 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
23.02.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
23.02.2018 การตลาด   
[2 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
16.02.2018 Cook (กุ๊ก)   
[2 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
10.02.2018 ธุรการบัญชี   
[1 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
03.02.2018 Sales Executive   
[2 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
15.05.2017 Human Resource Supervisor (ปฏิบัติงาน สุวรรณภูมิ)...   
[1 อัตรา] The Park Nine Hotel & Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
15.05.2017 Assistant Front Office Manager (ปฏิบัติงาน สุวรรณภูมิ)...   
[1 อัตรา] The Park Nine Hotel & Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
15.05.2017 Assistant Security Manager (ปฏิบัติงาน สุวรรภูมิ)...   
[1 อัตรา] The Park Nine Hotel & Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]