×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
20.06.2019 Housekeeping Supervisor (ประจำสาขาอารีย์)...   
[1 อัตรา] Evergreen Place Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.06.2019 Waitress (Sapphire Bar)   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.06.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ชาย) ห้องอาหารปทุมมาศ...   
[5 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.06.2019 Waiter / Waitress (ห้องอาหารจีนหลินฟ้า)...   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.06.2019 พนักงานแคชชัลรายวัน F&B 450 บาท/วัน...   
[10 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.06.2019 Assistant Chief Engineer(ประจำสาขาอารีย์)...   
[1 อัตรา] Evergreen Place Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.06.2019 Reservation Officer (ประจำสาขาอารีย์)...   
[1 อัตรา] Evergreen Place Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
19.06.2019 [Urgently] Bangkok - Marketing Manager   
[1 อัตรา] Kokotel Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
19.06.2019 [Urgently] Bangkok - Finance Manager   
[1 อัตรา] Kokotel Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
19.06.2019 [Urgently] Bangkok - Chief Account   
[1 อัตรา] Kokotel Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.06.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Josh Hotel Ari- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.06.2019 Secretary to Hotel Manager (เลขาผู้จัดการโรงแรม)   
[1 อัตรา] Josh Hotel Ari- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.06.2019 Admin & Personal Assistant to GM.   
[1 อัตรา] Josh Hotel Ari- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.06.2019 Brand and Social Media Manager   
[1 อัตรา] Dusit International- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.06.2019 Commis I   
[1 อัตรา] Baannai The Reminiscence- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.06.2019 พนักงานเสิร์ฟ   
[1 อัตรา] Baannai The Reminiscence- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.06.2019 แผนกต้อนรับ   
[1 อัตรา] Baannai The Reminiscence- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.06.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] Baannai The Reminiscence- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.06.2019 กุ๊ก   
[1 อัตรา] Baannai The Reminiscence- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.06.2019 ช่างซ่อมบำรุง   
[3 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.06.2019 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[2 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.06.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[5 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.06.2019 Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)   
[1 อัตรา] Marwin villa hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.06.2019 General Manager   
[1 อัตรา] Marwin villa hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.06.2019 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
[หลายอัตรา] Marwin villa hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.06.2019 supervisor housekeeping   
[2 อัตรา] Marwin villa hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.06.2019 Housekeeping   
[10 อัตรา] Marwin villa hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
17.06.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
17.06.2019 Commis II,I   
[1 อัตรา] Josh Hotel Ari- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
17.06.2019 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[2 อัตรา] Wrightman Corporation Company LTD.- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]