×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
21.01.2019 นักศึกษาฝึกงาน ทุกแผนก...   
[10 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
21.01.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Craftsman Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.01.2019 Security Supervisor [หัวหน้างาน รักษาความปลอดภัย]...   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.01.2019 Purchasing Supervisor   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.01.2019 Telephone Operator (พนักงานรับโทรศัพท์)   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.01.2019 Hostess (Chinese Restaurant)   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.01.2019 Guest Relation Officer [GRO]   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.01.2019 GSA - Club Siam   
[2 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.01.2019 GSA   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.01.2019 GRO - Lobby   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.01.2019 Waiter (All Day Dining)   
[5 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.01.2019 Shop Attendant พนักงานขายของที่ระลึก...   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.01.2019 Human Resource Supervisor   
[1 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.01.2019 Senior Human Resource Manager Coordinator   
[1 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.01.2019 Assistant Human Resource Manager   
[1 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.01.2019 HR & Administrative Assistant Manager   
[1 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.01.2019 ASSISTANT CHIEF ACCOUNT (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)   
[1 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.01.2019 Reservation Officer   
[2 อัตรา] Sukhon Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.01.2019 แม่บ้าน   
[3 อัตรา] Sukhon Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.01.2019 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.01.2019 Front Office Supervisor   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.01.2019 Marketing Executive   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.01.2019 Purchasing Officer [พนักงานจัดซื้อ](Hotel Supplies)...   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.01.2019 Sales Manager (Hotel Supplies)   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.01.2019 Digital Marketing   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.01.2019 คนขับรถ Driver   
[2 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.01.2019 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม ทุกฝ่าย...   
[5 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.01.2019 Bar Manager   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.01.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] Josh Hotel Ari- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.01.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Josh Hotel Ari- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]