×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
16.03.2019 Casual พนักงานเสิร์ฟ   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.03.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.03.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[3 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.03.2019 Hand Washer   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.03.2019 ช่างซ่อมบำรุง   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.03.2019 European Cook (กุ๊กอาหารยุโรป)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.03.2019 Cook (กุ๊ก)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.03.2019 Sales Executive   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.03.2019 Assistant Banquet Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.03.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.03.2019 สมุห์บัญชี   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.03.2019 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.03.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.03.2019 Assistant Human Resource Manager   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.03.2019 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.03.2019 Pantry Cook   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.03.2019 แม่บ้าน   
[3 อัตรา] Sukhon Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.03.2019 Receptionist   
[3 อัตรา] Sukhon Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.03.2019 Spa Receptionist (พนักงานต้อนรับสปา)   
[1 อัตรา] Chaari Spa- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.03.2019 spa receptionist   
[2 อัตรา] Heart and Hand- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.03.2019 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
[หลายอัตรา] Marwin villa hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.03.2019 General Manager   
[1 อัตรา] Marwin villa hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.03.2019 Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)   
[1 อัตรา] Marwin villa hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.03.2019 supervisor housekeeping   
[2 อัตรา] Marwin villa hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.03.2019 Housekeeping   
[10 อัตรา] Marwin villa hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.03.2019 Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)   
[1 อัตรา] Craftsman Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.03.2019 Sales and Marketing Officer   
[1 อัตรา] Craftsman Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
13.03.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[5 อัตรา] Gold Orchid Bangkok Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
13.03.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[4 อัตรา] Gold Orchid Bangkok Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
13.03.2019 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Gold Orchid Bangkok Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]