×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
27.02.2019 Chief Gardener (หัวหน้าคนสวน)   
[1 อัตรา] Evergreen Place Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
26.02.2019 Bell Boy [พนักงานยกกระเป๋า]   
[2 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
26.02.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[5 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.02.2019 Marketing Communications Executive   
[1 อัตรา] PRINCE THEATRE HERITAGE STAY and PRAYA PALAZZO- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.02.2019 Accounting Supervisor   
[1 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.02.2019 ASSISTANT CHIEF ACCOUNT (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)   
[1 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.02.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[4 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
22.02.2019 Sales   
[1 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
22.02.2019 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
22.02.2019 Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)   
[1 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
22.02.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
22.02.2019 Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)   
[5 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
22.02.2019 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
22.02.2019 Banquet Manager (ผู้จัดการจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.02.2019 Waitress/Waiter-Cantina Wine Bar & Italian Kitchen   
[2 อัตรา] SOHO HOSPITALITY CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.02.2019 cashier-Cantina Wine Bar & Italian Kitchen   
[1 อัตรา] SOHO HOSPITALITY CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
17.02.2019 Account Receiveable Supervisor   
[1 อัตรา] Wrightman Corporation Company LTD.- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]