×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
04.04.2019 General Mechanics ช่างทั่วไป   
[2 อัตรา] Amaranta Hotel- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
04.04.2019 Commis I - Demi Chef (Pastry)   
[5 อัตรา] Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
03.04.2019 Guest Experience Manager (Duty)   
[1 อัตรา] Lancaster Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
01.04.2019 Account Receiveable Officer   
[1 อัตรา] Lancaster Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
01.04.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Lancaster Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
01.04.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Lancaster Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
28.03.2019 Waiter, Banquet   
[2 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
28.03.2019 Reservations Officer   
[2 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
28.03.2019 Director of Sales [Banquet&Catering]   
[1 อัตรา] Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]