×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

The Seven Luck, Bangkok

  Bangkok, Thailand   
 
 
โรงแรมใหม่ใกล้โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ เดินทางสะดวก (อยู่ด้านหลังโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ เดินทางสะดวก ทั้งเรือ/รถเมล์) มีห้องพัก 46 ห้อง ทำงานเป็นทีม อยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อน เหมือนพี่น้อง มีอะไรคุยกันได้ เน้นทำงานด้วยกันอย่างสบายใจ ทำงานไม่เป็นเราพร้อมจะสอน ขอแค่มีใจรัก และตั้งใจทำงาน
 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
--- ไม่มีประกาศ ---
 
 
 


 
Address
334, 340, 344 ถ.ดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม.
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
กรุณาสมัครสมาชิกหรือ Login เข้าระบบเพื่อดูข้อมูล
 
 
e-Mail
กรุณาสมัครสมาชิกหรือ Login เข้าระบบเพื่อดูข้อมูล
 
Telephone & Fax
กรุณาสมัครสมาชิกหรือ Login เข้าระบบเพื่อดูข้อมูล