×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.07.2018 | Viewers 1,060
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
16.07.2018
Chef de Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.07.2018
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.07.2018
Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.07.2018
Assistant Training Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.07.2018
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.07.2018
Purchasing Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.07.2018
Front Office Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.07.2018
Housekeeping Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.07.2018
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.07.2018
Demi Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.07.2018
Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.07.2018
Travel Agents Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.07.2018
Chief Account
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.07.2018
Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register