×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.09.2018 | Viewers 1,374
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Love for Meeting People! You must love to interact with our guests and your team mates, share stories, give advice and be
Helpful.
- Passion for Travel & Culture Share your travel knowledge, insights to our local neighborhood, where to eat, how to get there. This must be your passion.
- Need to feel empowered, thrive on action & supervising
Your guest support, you are a supervisor. You lead the hosts through multi-tasking roles in the hostel as needed
Job Details
รายละเอียดงาน
- As an Entertainment Leader, you are responsible & empowered to create & manage all activities relevant to Lub d core activities & promotions. Support the guests with their quest for information on our neighborhood & all hostel- s product offerings. As a Activities Supervisor, you are there as well to drive & guide the activity host/hosts, support all areas and spend time developing the hosts skills related to activities. Lead by example, driving the energy, spirit & motivation of the team and our guests. Build an active team environment in the day to day operations.
- You are to multi-task in to our room, food & beverage outlets as required. Assign hosts as required to also multi-task across the various roles. You are a Scout Leader, an Expert Guide and the the Centre of our Neighborhood. You will help guests connect to other guests and always Troubleshoot.

Key Duties as an Activities Supervisor:
- # Entertainment Leader to create & supervise Lub d activities that are provided for our guest according to schedule
- # Entertainment Leader to create, make, lead & participate with our guests in the activities we offer.
- # You are to support all non room revenue programs, ensuring we have the right equipment and collateral in place.
- # As a scout leader know the neighborhood & the location better than hosts. Share your knowledge & experience with guests & the hosts.
- # Attends to guest- s complaints, inquiries and requests, and refer problems to Assistant Manager if unable to assist. You are empowered to solve the problems as an Entertainment Leader.
- # Responsible for the daily role of the Activities Host/Hosts, ensuring they are following the requirements of their job description & SOP- s.
- # As an Entertainment Leader you are a troubleshooter, positioning yourself within the hostel where guest needs are. Main support to the F&B & reception as needed, and guest requests as needed. You lead the team & yourself to meet the guest needs.
- # As the Entertainment Leader you are to ensure monthly activity programs are in place, and ensure you are gathering details on participation, guest feedback responses, and create formal reports supporting the activity program.
Welfare
สวัสดิการ
- Annual leave (10 - 15 days) upon years of services
- Wedding Leave and Gift
- Birthday Leave
- Child Birth Gift
- 15 days of Public Holiday
- Uniform
- Group life & Health Insurance
- Annual Physical Check Up
- Provident fund
- Special rate for Staff, Friend and family.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.09.2019
(โรงแรมหลับดี สาขาสยาม) ซุปเปอร์ไวเซอร์ช่างทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2019
(Lub d Bangkok - Siam) Host
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2019
(โรงแรมหลับดี สาขาสยาม) ช่างทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2019
Bartender (Lub d Bangkok - Siam)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.09.2019
(Lub d Brand Office) Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.09.2019
(Lub d Samui) Chief Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
16.09.2019
Tour guide
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Tour and Travel Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
(Lub d - Patong, Phuket) Hotel Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
(Lub d Brand Office) Revenue Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Legal and Compliance Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register