×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 27.06.2019 | Viewers 4,237
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หน้าตายิ้มแย้ม แจ่มใส
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
3. ขยัน ซื่อสัตย์ต่อองค์กร
4. มีความตื่นตัวและรักงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
6. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานบริการ
7. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านแผนกต้อนรับจะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
9. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
เข้ากะเวลา 22.00-7.00

1. บริการต้อนรับลูกค้า เช็ค in-out ในเวลากลางคืน
2. เช็คข้อมูลและตรวจ booking
3. Close day ปิดรอบประจำวัน
4. ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริการของโรงแรมฯ ต่อลูกค้า
5. ดูเเลเเขกของโรงเเรมหากต้องการความช่วยเหลือ
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge (3000+)
- อาหารพนักงาน
- วันหยุดประจำปีตามประเพณี 13 วัน
- วันหยุด พักร้อนประจำปี 6 วัน (เริ่มมีวันหยุดพักร้อนหลังจากทำงานครบ1ปี)
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี
- ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ 5000 บาท/ครั้ง (ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---