×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.06.2019 | Viewers 4,656
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
Yes
รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี
เพื่อเข้าฝึกปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ

คุณสมบัติ
- มีหนังสือส่งตัวเข้าฝึกงานจากสถานศึกษา
(นักศึกษาสามารถโทรนัดหมายเพื่อสมัครและสัมภาษณ์ ก่อนจะให้ทางสถาบันศึกษาออกหนังสือส่งตัวได้ค่ะ)
- ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงาน 2 เดือนขึ้นไป
- การตอบรับนักศึกษาจะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากทางโรงแรม

ติดต่อ/นัดหมาย โทร 02 206 9271, 02 206 9273
Job Details
รายละเอียดงาน
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
เพื่อเข้าฝึกปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ
แผนกบัญชี/ เสิร์ฟ/ ครัว/ แม่บ้าน/ ต้อนรับส่วนหน้า

- นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานในแผนกใดแผนกหนึ่งเท่านั้น


Welfare
สวัสดิการ
- มื้ออาหารที่แคนธีนพนักงาน
- วันหยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์
- เครื่องแบบพนักงาน สำหรับการฝึกในตำแหน่งส่วนงานปฏิบัติการ
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.07.2019
Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.07.2019
Engineering Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.07.2019
IT Officer (พนักงานไอที)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.07.2019
IT Supervisor (หัวหน้างานไอที)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.07.2019
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.07.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.07.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.07.2019
Room Boy
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.07.2019
นักศึกษาฝึกงาน บัญชี/ เสิร์ฟ/ ครัว/ แม่บ้าน/ ต้อนรับส่วนหน้า
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.07.2019
นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.07.2019
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม แผนกต้อนรับส่วนหน้า(สามารถพูดภาษาสเปนได้ )
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.07.2019
Income Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.07.2019
Income Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register