×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.06.2018 | Viewers 1,794
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Prakan
สมุทรปราการ

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
เพศ ชาย/หญิง อายุไม่ตำ่กว่า 18 ปี
จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
รักงานบริการ
มีที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสนามบินสุวรรณภูมิ
Job Details
รายละเอียดงาน
ดูแลความสะอาด ห้องรับรองพิเศษของการบินไทย
ประจำที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
Welfare
สวัสดิการ
โอที
ชุดพนักงาน
วันหยุด 2 วัน/สัปดาห์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
11.12.2018
F&B Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Human Resource Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Sr.IT Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
11.12.2018
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.12.2018
Assistant Executive Board
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
11.12.2018
Assistant Marketing & Communication Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
11.12.2018
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.12.2018
Sales Executive (Catering)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
11.12.2018
Human Resource Training Officer [พนักงานบุคคล]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.12.2018
Steward
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
11.12.2018
Guest Relation Officer (GRO)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.12.2018
คนสวน
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.12.2018
Driver (พนักงานขับรถ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
11.12.2018
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.12.2018
Wedding Sale Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
29.11.2018
Demi Chef - Bakery
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
29.11.2018
Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
15.11.2018
Security Supervisor (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register