×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.06.2019 | Viewers 3,297
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตคลองเตย]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
-มีประสบการณ์งานด้าน AP หรือบัญชีต้นทุน
-สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชีได้ (โปรแกรม Express)
-ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความคล่องแคล่ว และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1.บัญชีรายรับ
2.บัญชีรายจ่าย
3.Reconcile
4.ออกเอกสารเรียกเก็บเงินลูกค้า เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้/Bill Payment
5.ปิดบัญชีรายเดือน
6.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม / ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (Health & Life Insurance)
- วันหยุดประจำสัปดาห์ (เสาร์ - อาทิตย์)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Annual Leave)
- จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงาน (Enhance knowledge & skills programs)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคาระห์พนักงาน
- สนใจสมัครส่ง resume มาที่ คุณอรชร
Email :orachorn@greeneryresort.com
- สอบถามเพิ่มเติม 02-661-2999 ต่อ 539
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Orachorn Pechjan (Assistant Human Resources Manager)
666 Thanarat Road, Moo See, Pakchong, Nakhonratchasima 30130 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.scenicalgroup.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.06.2019
Botanica Khaoyai-Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Botanica-Executive Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
15.06.2019
Greenery Khaoyai-F&B Director
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Web Master (Bangkok Office) - เริ่มงานได้ทันที
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
15.06.2019
Director of Sales and Marketing (Scenical World) - ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Web Designer (Bangkok Office) - เริ่มงานทันที
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
15.06.2019
Greenery Khaoyai-Technician [ช่างเทคนิค]
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Greenery Khaoyai-Demi Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Engineer Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
15.06.2019
Botanica Khaoyai-Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Graphic Designer (Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
15.06.2019
E-Commerce Office (Bangkok Office) สัญญาจ้าง 5 เดือน
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.06.2019
Botanica Khaoyai-Restaurant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
นักศึกษาฝึกงาน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Interior or Architecture (Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
15.06.2019
General Manager, Development (based at Maleenont Tower Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Greenery Khaoyai-Assistant Chief Engineer [ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Senior Web Developer (Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Account Payable Officer (Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
15.06.2019
Human Resources Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล) - (Maleenont Tower, Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
15.06.2019
Admin (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.06.2019
Botanica Khaoyai-Executive Housekeeper [ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register