×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.03.2019 | Viewers 2,030
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Welfare
สวัสดิการ
Salary (เงินเดือน)-
Service Charge (ค่าบริการ)-
Meal Allowance (ค่าอาหาร)-
Time Allowance (เบี้ยขยัน)
Medical Insurance (ประกันสุขภาพ)
Insurance (ประกันชีวิต)
Provident Fund (กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ)
Workmen's Compensation Fund (กองทุนเงินทดแทน)
Social Security Fund (กองทุนประกันสังคม)
8 Days off / month for operation (ฝ่ายปฎิบัติการหยุด 8 วัน ต่อเดือน)
7-15 days for vacation / year (พักร้อน 7-15 วันต่อปี)
Etc. (สวัสดิการอื่น ๆ)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
16.05.2019
Japanese - Guest Service Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.05.2019
Student Trainee ( FB - FO )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.05.2019
Engineering Manager [ผู้จัดการแผนกช่าง]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register