×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.01.2019 | Viewers 2,079
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Year of experience: minimum 2 years experience in legal and compliance experience as a transaction-oriented (hotel) real estate professional, investor or banking
- Strong analytical skills and experience in investments, including financial structuring
- Experience in working in real estate segment, investors and property advisors in South East Asia is an advantage
- Good command of English in both written and spoken
- Ability to work both independently in the local/ international market and within a cross-functional team environment
- Strong time management skills with an ability to prioritize effectively
- Willingness to work in an entrepreneurial environment and perform multiple office related tasks and an open-minded attitude towards learning new skills
- At least Bachelor- s degree in Law, Business administration, or industry-related fields
Job Details
รายละเอียดงาน
Take the great opportunity to join one of South East Asia's newest Experience Accommodation with a mix of Shared Accommodation, Private Rooms and amazing public social spaces.

We are young, we love to have fun, we drive amazing guest experiences, and want you to be a part of growing our business. We have 6 properties in Thailand, Cambodia and the Philippines. Be a part of our continued development and expansion.

- Acts as an independent review and evaluation body to ensure that compliance Issues/concerns within the organization are being appropriately evaluated, investigated and resolved
- Manage consultancies documentation activities (drafting and processing consultancy agreements, processing payments, etc.)
- Assist administrative support and work cooperatively with oversea subsidiary companies to carry out other administrative, financial and operations tasks as assigned.
- Oversee all documentation and filing requirements (both hard copy and electronic record keeping) associated with team activities
- Supports departments by collecting and coordinating oversea data with, bank, legal, auditors and various third parties.
- As a channel of communication to receive and direct compliance issues to appropriate resources
- Provides reports on a regular basis, and as directed or requested, to keep the Corporate Compliance Committee of the Board and senior management informed of the operation and progress of compliance
Welfare
สวัสดิการ
- Annual leave (10 - 15 days) upon years of services *Able to use after pass probation period.
- Wedding Leave and Gift
- Birthday Leave
- Child Birth Gift
- 15 days of Public Holiday
- Uniform
- Group life & Health Insurance
- Annual Physical Check Up
- Provident fund
- Special rate for Staff, Friend and family.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---