×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 25.10.2018 | Viewers 1,397
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Prakan
สมุทรปราการ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชาย / หญิง
2.วุฒิการศึกษา ปริญญา ขึ้นไป ทางด้านบัญชีหรือการเงิน การธนาคารโดยตรง หรือที่เกี่ยวข้อง
3.มีความรับผิดชอบต่องาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
4.มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน แคชเชียร์ หรือบัญชีของโรงแรม หรือธุรกิจบริการ อย่างน้อย 3-5 ปี จะได้รับพิจราณาเป็นพิเศษ
5.มีความละเอียดรอบคอบ
6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7.สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

Job Details
รายละเอียดงาน
- ตรวจสอบการเบิกจ่ายจากเอกสารที่ได้รับการอนุมัติเเล้ว รวมทั้งการจัดระบบการเเลกเงิน
- จัดทำเอกสารการเบิกเงินสดย่อย สำหรับวงเงินสดย่อยซึ่งกำหนดเบิกชดเชย รวมทั้งการตรวจสอบประกอบการลงบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้อง
- ตรวจสอบงานของเเคชเชียร์ร้านอาหารและแผนกต้อนรับหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น
- จัดทำระบบการรักษาทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ
- ติดต่อกับธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินเพื่อรับข้อมูลทางการเงิน หรือระบบทางการเงินใหม่ๆ

Welfare
สวัสดิการ
1. ประกันสุขภาพกลุ่ม
2. ประกันชีวิตกลุ่ม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันสังคม
5. กองทุนเงินทดแทน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์
7. ยูนิฟอร์ม
8. อาหารกลางวัน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
16.01.2019
Event Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.01.2019
Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.01.2019
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.01.2019
Guest Service Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.01.2019
Restaurant Supervisor (หัวหน้าห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
16.01.2019
Assistant Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.01.2019
Assistant Executive Housekeeper (Hotel, Golf & Sports)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.01.2019
Driver พนักงานขับรถ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.01.2019
Reservation Officer (พนักงานรับจองห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.01.2019
Housekeeping Administration Officer (ธุรการแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
15.01.2019
Waitress and Waiter [พนักงานเสิร์ฟ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.01.2019
F&B Cashier [แคชเชียร์]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.01.2019
Human Resources Trinee (นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.01.2019
พนักงานรายวัน / นักศึกษาฝึกงาน [Part time / Casual]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.01.2019
Carpenter
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.01.2019
Painter
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.01.2019
IT Manager (Golf, Sports & Hotel)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.01.2019
Credit Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register