×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.04.2019 | Viewers 2,097
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางกอกน้อย]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- สามารถเข้างานเป็นกะได้
- เป็นคนตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- ขยันและมีน้ำใจ
- ไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิด
Job Details
รายละเอียดงาน
- ทำความสะอาดในพื้นที่ต่างๆของโรงแรม รวมถึงห้องพักของโรงแรม
- ซ่อมบำรุงทั่วไป รวมถึง ซ่อมบำรุงห้องพักให้มีสภาพที่สมบูรณ์
Welfare
สวัสดิการ
- อาหารพนักงาน
- เงินค่าบริการ 2,500 บาท/เดือน
- ชุดพนักงาน
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน/สัปดาห์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
26.02.2020
Head Of Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
26.02.2020
Thai Cook (กุ๊กอาหารไทย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register