×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 08.04.2019 | Viewers 436
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพระนคร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
3. เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ปี
4. ปิดงบภายในได้
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
6. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และละเอียดรอบคอบ
Job Details
รายละเอียดงาน
- วิเคราะห์รายได้-ค่าใช้จ่าย ตามนโยบายของโรงแรม และจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร

- ควบคุม บริหารคลังสินค้าเพื่อให้เพียงพอกับการบริการในแผนกต่างๆ ของโรงแรม

- จัดทำสรุปรายได้-ค่าใช้จ่ายและข้อเสนอแนะแผนกต่างๆ เพื่อเสนอผู้บริหารวิเคราะห์ข้อมูล

- ตรวจนับสินค้าคงค้าง/คงเหลือ ในส่วนของสโตร์ และแผนกต่างๆ

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Welfare
สวัสดิการ
- เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
- วันหยุดประจำสัปดาห์, นักขัตฤกษ์, พักร้อน, ลาคลอด
- เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันสังคม
- Service charge
- อาหารฟรี 2 มื้อ
- โบนัสประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี
- Birthday Party, Staff Party
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน, ค่าคลอดบุตร, ค่าเยี่ยมไข้ และค่าฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.08.2019
Store Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.08.2019
cook helper
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.08.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register