×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.06.2019 | Viewers 2,527
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-Must speak excellent English and Thai.
-Ability to apply Customer Support skills and techniques.
-Must possess strong interpersonal skills.
-Must be able to communicate clearly, both written and orally, as to communicate with employees, members of the HR management team, and in group presentations and meetings.
-Must be able to work under pressure, priorities and plan work activities as to use time efficiently in a fast pace office setting.
-Must be punctual, organised, accurate, and be able to monitor work for quality and accuracy.
-Must be dependable, able to follow instructions, respond to management direction, and must be able to improve performance through management feedback.
-Have the ability to work within a Team and with other colleagues and contribute towards development.
-Excellent IT skill: Microsoft, Google G Suite, HR Software
Job Details
รายละเอียดงาน
-1 year of relevant prior experience working within a HR Office.
-Supporting a workforce of at least 700 employees.
-Supporting the processing of: Visas, Work Permits, Recruitment, Insurance Licensing, Payroll, Employee/Customer Support.

Supporting the processing of payroll, which includes
ensuring absences, vacations and sick time are recorded on the system.
-Answering payroll questions.
-Facilitating resolutions to any payroll errors.
-Participating in benefits tasks, such as claim resolutions,
reconciling benefits statements, and approving invoices for
payment.
-Supporting and participating in recruitment efforts.
-Posting job ads and organizing resumes and job applications.
-Scheduling job interviews and assisting in interview process.
-Collecting employment and tax information.
-Supporting background and reference checks.
-Preparing new employee files.
-Overseeing the completion of compensation and benefit
Documentation.
-Processing Starters, Leavers and Movers (supporting log-in,
workstation, email address, etc.)
-Conducting benefit enrollment process.
-Supporting new employment assessments and probation.
-Supporting HR files and databases.
-Updating and maintaining employee benefits, employment status, and similar records.
-Maintaining records related to grievances, performance reviews, and disciplinary actions.
-Supporting file audits to ensure that all required employee documentation is collected and maintained.
-Supporting payroll/benefit-related reconciliations.
-Supporting termination paperwork and assisting with exit interviews.
-Operating the HR helpdesk process, ensuring timely resolution of employee queries.
-Must be adept at problem-solving, including being able to identify issues and resolve programs in a timely manner
-Answering employee questions.
-Processing incoming mail, office and Telephone requests.
-Providing customer service to organization employees.
-Maintaining computer system by updating and entering data.
-Maintaining calendars of HR management team.
Welfare
สวัสดิการ
Healthcare, incentives, annual bonus.

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.08.2019
แอดมิน Administrative officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.08.2019
Waitress พนักงานเสริฟหญิง
จำนวน 8 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Sales Admin
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.08.2019
Cashier
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
IT Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 70,001 - 80,000
register
23.08.2019
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Waitress
จำนวน 7 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.08.2019
พนักงานเช็คสต็อค
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register