×
×
×
×
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.08.2018 | Viewers 624
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Prakan
สมุทรปราการ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Requirements:
1.Thai nationality, age over 35 years old
2.Bachelor or Master Degree in Accounting.
3.Minimum 10 years of accounting experience of which at least 5 years should be in a senior management level.
4.Technically competent in financial and management accounting.
5.Background in service industry experience is an advantage.
6.Good leadership and development skills, adaptable to change and proactive in problem solving
7.Strong communication in English is required (reading, speaking and writing)
Job Details
รายละเอียดงาน
Responsibilities:
1.Managing all accounting operations and records in compliance with accounting standards and related regulations.
2.Presenting financial reports in an accurate and timely manner, meeting all reporting requirements and deadlines.
3.Analyzing financial data and variance analysis from the budget and suggesting areas for improvement to the management team.
4.Co-ordinating and preparing the annual budget including operating budget and capital expenditures budget.
5.Maintaining internal controls over financial and operational process. Ensuring that standard operational policies and procedures are followed and updated.
6.Coordinating with audit activities from internal and external auditors.
7.Working with Treasury in managing cash flow.
8.Providing leadership and managing the accounting team effectively and efficiently.
9.Strengthening internal communications with other departments and promoting a supportive work environment.
Welfare
สวัสดิการ
-ประกันสุภาพกลุ่ม
-ประกันชีวิตกลุ่ม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-สหกรณ์ออมทรัพย์
-ยูนิฟอร์ม
-อาหารกลางวัน เป็นต้น
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
25.09.2018
Kiosk Service [พนักงานประจำซุ้มน้ำ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
25.09.2018
Catering and Event Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.09.2018
Waitress and Waiter [พนักงานเสิร์ฟ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
25.09.2018
Director of Sales (Golf, Sports & Hotel)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.09.2018
Director of MARCOM (Golf, Sports & Hotel)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.09.2018
Sous Chef ครัวยุโรป
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.09.2018
Room Attendant
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.09.2018
Bellman
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.09.2018
Guest Service Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.09.2018
Receptionist / Membership Service
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.09.2018
Income Auditor
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.09.2018
Finance Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.09.2018
Event Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.09.2018
Cook (กุ๊ก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.09.2018
Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.09.2018
Steward [พนักงานล้างจาน]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
24.09.2018
Painter
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
24.09.2018
Carpenter
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
24.09.2018
Executive Housekeeper (Golf,Sports & Hotel)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.09.2018
Driving Range Service [พนักงานสนามไดร์ฟ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
24.09.2018
Reception / Pro shop staff
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.09.2018
Cook Helper [ผู้ช่วยกุ๊ก]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register