×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.08.2018 | Viewers 805
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Prakan
สมุทรปราการ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Requirements:
1.Thai nationality, age over 35 years old
2.Bachelor or Master Degree in Accounting.
3.Minimum 10 years of accounting experience of which at least 5 years should be in a senior management level.
4.Technically competent in financial and management accounting.
5.Background in service industry experience is an advantage.
6.Good leadership and development skills, adaptable to change and proactive in problem solving
7.Strong communication in English is required (reading, speaking and writing)
Job Details
รายละเอียดงาน
Responsibilities:
1.Managing all accounting operations and records in compliance with accounting standards and related regulations.
2.Presenting financial reports in an accurate and timely manner, meeting all reporting requirements and deadlines.
3.Analyzing financial data and variance analysis from the budget and suggesting areas for improvement to the management team.
4.Co-ordinating and preparing the annual budget including operating budget and capital expenditures budget.
5.Maintaining internal controls over financial and operational process. Ensuring that standard operational policies and procedures are followed and updated.
6.Coordinating with audit activities from internal and external auditors.
7.Working with Treasury in managing cash flow.
8.Providing leadership and managing the accounting team effectively and efficiently.
9.Strengthening internal communications with other departments and promoting a supportive work environment.
Welfare
สวัสดิการ
1. ประกันสุขภาพกลุ่ม
2. ประกันชีวิตกลุ่ม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันสังคม
5. กองทุนเงินทดแทน
6. Service Charge
7. ยูนิฟอร์ม
8. อาหาร เป็นต้น
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.09.2019
Assistant Executive Housekeeper (Hotel, Golf & Sports)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.09.2019
Housekeeping Trainee(นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
12.09.2019
Room Attendant
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.09.2019
Assistant Landscape Supervisor(ผู้ช่วยหัวหน้าออกแบบภูมิทัศน์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.09.2019
ผู้จัดการแผนกบัญชี (Accounting Manager)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.09.2019
Assistant Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.09.2019
Accounting Supervisor/หัวหน้าแผนกบัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.08.2019
Sales Manager - Corporate & Events
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.08.2019
Sales Manager Wholesale & Leisure
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.08.2019
Assistant Front Office Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register