×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.07.2018 | Viewers 330
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Prakan
สมุทรปราการ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Requirements:
1.Thai nationality, age over 35 years old
2.Bachelor or Master Degree in Accounting.
3.Minimum 10 years of accounting experience of which at least 5 years should be in a senior management level.
4.Technically competent in financial and management accounting.
5.Background in service industry experience is an advantage.
6.Good leadership and development skills, adaptable to change and proactive in problem solving
7.Strong communication in English is required (reading, speaking and writing)
Job Details
รายละเอียดงาน
Responsibilities:
1.Managing all accounting operations and records in compliance with accounting standards and related regulations.
2.Presenting financial reports in an accurate and timely manner, meeting all reporting requirements and deadlines.
3.Analyzing financial data and variance analysis from the budget and suggesting areas for improvement to the management team.
4.Co-ordinating and preparing the annual budget including operating budget and capital expenditures budget.
5.Maintaining internal controls over financial and operational process. Ensuring that standard operational policies and procedures are followed and updated.
6.Coordinating with audit activities from internal and external auditors.
7.Working with Treasury in managing cash flow.
8.Providing leadership and managing the accounting team effectively and efficiently.
9.Strengthening internal communications with other departments and promoting a supportive work environment.
Welfare
สวัสดิการ
-ประกันสุภาพกลุ่ม
-ประกันชีวิตกลุ่ม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-สหกรณ์ออมทรัพย์
-ยูนิฟอร์ม
-อาหารกลางวัน เป็นต้น
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณพธู สุขุมวาท (คุณพธู สุขุมวาท)
100-100/1 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด กม. 14 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ
เว็บไซต์ : -
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.07.2018
Fitness & Recreation Manager (Sports Club & Fitness)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2018
Catering and Event Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2018
Restaurant and Room Service Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2018
Reception / Pro shop staff
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.07.2018
Sous Chef ครัวยุโรป
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2018
Income Auditor
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2018
Cook Helper [ผู้ช่วยกุ๊ก]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.07.2018
Assistant Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2018
Receptionist / Membership Service
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.07.2018
Driving Range Service [พนักงานสนามไดร์ฟ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.07.2018
Kiosk Service [พนักงานประจำซุ้มน้ำ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.07.2018
Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2018
Waitress and Waiter [พนักงานเสิร์ฟ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.07.2018
Steward [พนักงานล้างจาน]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.07.2018
General Cashier (เจ้าหน้าที่การเงิน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register